Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Hasznos tudnivalók Roaming szolgáltatások

Roaming szolgáltatások

Mi az a roaming?

Roamingról beszélhetünk telefonhívások, SMS-ek és mobilinternet tekintetében.

RoamingTelefonhívásoknál roaming gyakorlatilag minden olyan hívás, amelyet hazai mobiltelefon-szolgáltatással a külföldön tartózkodó fogyasztó indít vagy fogad. Bárhova is irányuljon a hívás – haza, abba a külföldi országba ahol tartózkodik vagy ezektől eltérő egyéb országba – és bárhonnan is érkezzen, amennyiben a fogyasztó külföldön tartózkodik, és a híváshoz hazai szolgáltatását használja azt a szolgáltató roaming hívásként számlázza.
A külföldön hazai szolgáltatásunk segítségével küldött illetve fogadott SMS-ek is roaming szolgáltatásnak minősülnek, csakúgy mint a külföldön hazai szolgáltatásunk segítségével való mobilinternet használat.


Mi határozza meg a roaming szolgáltatások árát?

A roaming szolgáltatások igénybevételének ára természetesen szolgáltatónként változhat, azonban ezen árak maximuma szabályozott. Az Európai Unió 531/2012/EK rendelete határozza meg, hogy a szolgáltatók maximum milyen árat szabhatnak a romaing szolgáltatások igénybevételéért, valamint tartalmazza a roaming díjakra és szolgáltatásokra vonatkozó egyéb szabályokat is. Fontos azonban, hogy a rendeletben lefektetett szabályok csak az Európai Unió tagállamaira, valamint Norvégiára, Izlandra és Liechtensteinre alkalmazandóak, vagyis az Unió és az említett három állam területén kívülről érkező vagy ezeken kívülről indított hívások árszabásara a rendelet szabályai nem vonatkoznak, ilyen esetekben az érintett államok szabályai alkalmazandók.


Mennyi lehet a szolgáltatás végső ára?

Az első fontos dolog, hogy a rendelet csak a szolgáltatói árak maximumát határozza meg, melyektől a szolgáltatók természetesen lefelé eltérhetnek. A második pedig, hogy az árak maximumát a rendelet euróban állapítja meg, így hazánkban is befolyásolja ezeket az átváltásból eredő többletköltség. Emellett figyelembe kell venni továbbá, hogy a rendeletben meghatározott maximumok nettó árakat jelölnek, melyekhez hozzászámítandó az egyes tagállamokban az aktuális forgalmi adó mértéke.


Ezek a maximumok állandó jelleggel kerültek meghatározásra?

Nem, a rendelet meghatározott ütemben – gyakorlatilag egy éves időközönként – előírja a maximumok csökkentését. A legutóbbi csökkentésre 2014. július 1-jén került sor. Így jelenleg a hazai szolgáltatók maximum 74,4 Ft-ot számíthatnak fel a roaming hívásindításért percenként és 19,5 Ft-ot hívásfogadásért szintén percenként. Ez volt a rendelet szerinti utolsó árcsökkentés, a rendelet ezt az árat írja elő kötelezően alkalmazandó maximumként 2017. június 30-ig.


Milyen elszámolási egységenként kell érteni ezeket az árakat?

Hívásindításnál az első 30 másodpercet a hívás hosszától függetlenül meg kell fizetni, azt követően azonban már másodperc alapon történik a számlázás. Hívásfogadás esetén a fogadás kezdetétől másodperc alapú a számlázás.


A szabályozás vonatkozik az SMS üzenetekre is?

Igen, a rendelet szabályozza az üzenet küldés és fogadás árát is. Jelenleg a roaming SMS-ek küldésének maximális ára 23,5 Ft lehet, fogadása pedig minden esetben ingyenes. Ezt az árat a szolgáltatók 2014. július 1-jétől kötelesek alkalmazni a roaming SMS-ekre és a rendelet alapján a hívásdíjak csökkenésével megfelelő ütemben kell csökkenteni ezeket is (azaz az utolsó, 2014-ben csökkentett mérték marad hatályban 2017-ig).


Mi az a szándékolatlan roaming?

Szándékolatlan roamingról akkor beszélünk, amikor belföldön igénybe vett mobilszolgáltatásainkat tudtunkon kívül roaming díjszabással vesszük igénybe. Ez az ország határaihoz közel fordulhat elő, ahol mobiltelefonunk automatikusan átválthat egy külföldi szolgáltató hálózatára. Ez történhet azért, mert az adott terület a hazai szolgáltató által nem lefedett, vagy csak részben lefedett, vagy a külföldi szolgáltató jele erősebb. Legkönnyebben úgy előzhetjük meg, hogy belföldön a magasabb romaing díjakat kelljen fizetnünk, ha mobiltelefonunkon a hálózatválasztást kézire módosítjuk, így meg tudjuk akadályozni, hogy telefonunk automatikusan átváltson egy másik szolgáltató hálózatára. A szándékolatlan roaminggal érintett területek megtalálhatók a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján az alábbi linken.


A mobilinternetes roamingra milyen szabályok vonatkoznak?

A mobilinternet esetén a mobilszolgáltatóknak továbbra is kötelezettségük biztosítani egy havi limitet a roaming adatforgalommal kapcsolatban. Több megoldást is alkalmazhatnak a szolgáltatók – adatmennyiség szerinti vagy meghatározott összeg szerinti limit –, illetve több limit közötti választási lehetőséget is biztosíthatnak a fogyasztók számára. Amennyiben a fogyasztó nem választ kifejezetten a felajánlott lehetőségek közül, akkor az automatikusan alkalmazandó limit 50 euro, azaz alapesetben 50 eurónál nem lehet több a roaming mobilinternet felhasználásért fizetendő számla. A romaing adatforgalomnál alkalmazott felső határ 2014. július 1-től 78,3 Ft megabájtonként, a csökkentés üteme pedig megegyezik a hívás- és az SMS díjak csökkentésének ütemével. Az adatforgalom számlázása kilobájtonként kell, hogy történjen.


Honnan tudom, hogy a limitből mennyit használtam már fel?

A szolgáltatóknak kötelezettségük, hogy figyelmeztessék a fogyasztóikat, hogy elérték a beállított limitjük 80%-át. Ez a figyelmeztetés történhet SMS-ben, e-mailben vagy egy felugró ablakkal és a szolgáltatónak lehetővé kell tennie, hogy a fogyasztók kérhessék ezeknek a figyelmeztetéseknek a mellőzését.
A szolgáltatóknak akkor is figyelmeztetniük kell fogyasztóikat, ha túllépik a beállított keretet. A figyelmeztetésben mindkét esetben tájékoztatást kell adni arról, hogy hogyan lehet kérni a szolgáltatás folytatását, valamint milyen költségei vannak a limiten felüli adatforgalomnak. Ha a fogyasztó nem él ezzel a lehetőségével, és nem kéri a szolgáltatás folytatását, a szolgáltatónak haladéktalanul meg kell szüntetnie azt. Ezt követően roaming mobilinternet szolgáltatásért a szolgáltató csak akkor számíthat fel díjat, ha a szolgáltatás folytatását vagy annak ismételt nyújtását a fogyasztó kéri.


Csak az eredeti szolgáltatómon keresztül vehetek igénybe roaming szolgáltatást?

Nem. Az új uniós rendelet lehetőséget ad arra, hogy saját belföldi mobilszolgáltatójuktól eltérő, másik szolgáltatón keresztül ”barangolhassanak” a fogyasztók. Ez történhet úgy, hogy a saját országuk valamely másik mobilszolgáltatójának roaming csomagját veszik igénybe, vagy akár a célországba érve, az ottani szolgáltatók ajánlatai közül választják ki a számukra kedvezőt. A fogyasztók számára előnyös szabály az is, hogy a roaming szolgáltató váltása ingyenes.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.