Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Hasznos tudnivalók Légi utasok jogai Alapvető szabályok

Alapvető szabályok

Mely országokban alkalmazandó a védelmet biztosító EU-s rendelet?

Az Európai Közösségek rendelete (261/2004/EK rendelet) közvetlenül alkalmazandó és kötelező erejű nemcsak Magyarországon, de mind a 27 tagállamban. Sőt az Európai Gazdasági Térség (EGT) államaiban is alkalmazni kell az előírásokat, ennélfogva Norvégiában, Izlandon, Lichtensteinben és Svájcban is irányadó szabályokról van szó. (A továbbiakban, ahol EU tagállamokról van szó, az alatt az EGT részes államait is érteni kell.)

A védelmet tehát kötelező erejű jogszabály biztosítja. A légitársaságok arra hivatkozással sem bújhatnak ki az utasokkal szembeni felelősségük alól, hogy üzletszabályzatuk a jogszabály szigorú szabályaitól eltér. A védelem többek között az utasok felé kötelezően nyújtandó segítségben (árvisszatérítés, átfoglalás, díjmentes ellátás), tájékoztatáshoz és kártalanításhoz való jogosultságban testesül meg.

 

Minden légi járatra vonatkozik a jogszabály?

A rendelet csak akkor alkalmazható, ha:

  • az EU valamely országából indul a gépünk bármely országba a világon (legyen a légitársaságnak egy EU-tagállam által megadott működési engedélye vagy sem),

illetve, ha

  • az EU valamely országába közlekedik a repülő az Unió határain kívülről (feltéve, ha egy EU-tagállam által megadott működési engedéllyel rendelkezik a légitársaság).

Utóbbi esetben nem jár a rendelet által biztosított védelem, ha a kiindulási országban már részesültek az utasok előnyökben vagy kártalanításban és segítségben. Például ha Bejrútból Budapestre közlekedik egy magyar légitársaság járata, azonban visszautasítanak egy utast és Bejrútban már részesült az őt megillető jogosultságokban (előnyök, kártalanítás, segítség stb.), akkor a rendeletet és a fenti szabályokat nem kell alkalmazni. Erre az a magyarázat, hogy az ún. harmadik országok jogi szabályozását az EU-s tagállamok intézményeinek tiszteletben kell tartaniuk.

Következésképpen semmiképp nem élvez védelmet (uniós állampolgársága ellenére sem), aki:

  • nem uniós országból nem uniós országba utazik (pl. Belgrádból Ankarába),

és az sem, aki

  • nem uniós országból utazik valamelyik uniós országba (Ankarából Budapestre), ha utóbbi esetben a légifuvarozója működési engedélyét nem egy uniós tagállam adta meg (pl. törökországi légitársaság).

Olyan különleges csatlakozási szituációkban, amikor EU-s tagállamból közlekedik egy járat átszállással egy EU-n kívüli országba egy EU-n kívüli országon keresztül (pl. Brüsszel-Isztambul-Új-Delhi) és a csatlakozási repülőtéren (Isztambul) késik a csatlakozó járat (vagy törlik azt, illetve visszautasítják az utas beszállását, hiába Brüsszelből indult a járat, az ilyen esetekre természetesen nem vonatkozik a jogszabályban foglalt védelem. Azért, mert maga az incidens EU-n kívüli ország repülőterén következett be egy olyan járattal, ami nem EU-s országba közlekedik.

 

A tagállamok tengerentúli területeire, szigeteire és megyéire közlekedő járatokra is érvényes a rendelet?

Főszabály szerint ezek a területek, noha szoros kapcsolatot ápolnak EU-s anyaországukkal (pl. Franciaország), mégis EU-n kívüli országoknak minősülnek. Vannak azonban kivételek, és az ide közlekedő járatokra alkalmazni kell az EU-s rendelet szerinti szigorú utasjogokat: Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion, Madeira, Azori- és Kanári-szigetek.

 

Minden utasnak jogokat biztosít az EU-s jogszabály?

A kellemetlenségek esetén bennünket megillető jogok részletezése előtt nagyon fontos tisztázni, hogy pontosan kikre, mely légi utasokra vonatkoznak a fogyasztói jogok. Azok a légi utasok élveznek védelmet,

a) akik megerősített helyfoglalással rendelkeznek és időben utasfelvételre jelentkeztek (visszautasított beszállás, késés esete),

vagy

b) akiket az eredeti légijáratról (amelyre helyfoglalásuk szólt) átirányítottak egy másikra (járattörlés esete).

Az, hogy az utas időben utasfelvételre jelentkezett-e, azért fontos, mert ha az utas elkésik (azaz később jelenik meg az utasfelvételi pultnál, mint ahogy azt a légifuvarozó előzetesen írásban megkövetelte), nem hivatkozhat például arra, hogy nem fért fel a gépre. Ha a légitársaság nem mondja meg előre, hogy az utasok mikor jelenjenek meg legkésőbb utasfelvételre, akkor az alapszabály érvényes: az utas az indulási időpontja előtt legkésőbb 45 perccel köteles utasfelvételre jelentkezni.

 

Charter járatok esetében is alkalmazni kell-e a jogszabályt?

Igen. A védelmet nemcsak a menetrend szerinti, hanem a nem menetrend szerinti légijáratokon utazó utasokra is alkalmazni kell, beleértve azokat a légijáratokat is, amelyek egy utazási csomag részét képezik.

 

Belföldi járatokra vonatkoznak-e a légi utasok jogai?

Igen. Az EU-s jogszabály úgy fogalmaz, hogy a rendeletet az olyan tagállam területén található repülőtérről induló utasokra kell alkalmazni, amely EU-s tagállam. Mivel azt nem említi a rendelet, hogy a célállomásnak külföldi államban kell lennie, emiatt egy EU-s államon belüli belföldi (pl. Párizs-Marseille) járatra is alkalmazni kell az EU-s szinten garantált utasjogokat.

 

Csak repülőgépes utakra vonatkoznak a fogyasztói jogok?

Talán meglepő, de ajánlatos megjegyezni, hogy csak motoros merevszárnyú gépekkel utazókra vonatkozik az EU-s védelem, tehát aki léghajós vagy helikopteres utazáson vesz részt, annak jogokat az EU-s jogszabály nem biztosít.

 

Fapados járatok esetén is megilleti-e a fogyasztót a védelem?

A szabályozás nem tesz különbséget a fapados és nem fapados járatok között, vagyis a diszkont légitársaságokat is kötelezik a fenti szabályok annak ellenére, hogy áraik olykor valóban a megszokott mérték alatt vannak. Szintén ezt az álláspontot képviselte az Európai Közösségek Bírósága a C-344/04. számú ügyben.

 

Korlátozhatják a jogaimat, ha törzsutasprogram keretében vettem jegyet?

Csak azért, mert a légitársaság vagy az utazási iroda kereskedelmi programja (pl. törzsutasprogram) keretében bocsátották ki az utas jegyét, még nem jelenti azt, hogy ezzel az utasnak csökkennének a jogai. Az EU-s rendelet szerint ebben az esetben is megilletik az utast a rendeletben meghatározott jogok.

 

Milyen speciális esetekben kizárt a jogszabályi védelem?

Nem alkalmazható az EU-s rendelet a térítésmentesen vagy a nyilvánosság számára közvetlenül vagy közvetetten nem elérhető, csökkentett viteldíjjal utazó utasokra.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.