Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Hasznos tudnivalók Légi utasok jogai Igényérvényesítés, panasztétel

Igényérvényesítés, panasztétel


Kihez fordulhatunk, ha sérülnek a jogszabályban foglalt jogaink?

Ez mindig attól függ, honnan indul az érintett járat. Budapestről induló járat és EU-n kívüli országból Budapestre érkező járat esetén a magyar hatóságokhoz lehet panasszal fordulni. Viszont az EU-s országból, például Frankfurtból Budapestre érkező járattal kapcsolatos sérelmeinkkel csak a német hatóság tud foglalkozni. Ennek érdekében az Európai Bizottság a honlapján helyezi el a megfelelő hatóságok elérhetőségeit

(https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf ).

Az Európai Bizottság angol nyelvű honlapja (https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air_en ) számos hasznos információt (például kilométer-kalkulátort: www.airportcitycodes.com/calcform.aspx) tartogat az érdeklődőknek:

Az Európai Unió valamely tagállamában, Izlandon vagy Norvégiában székhellyel rendelkező légitársasággal szembeni panasz esetén az Európai Fogyasztói Központhoz is lehet fordulni.


Létezik-e formanyomtatvány a panasz benyújtására?

Igen, amennyiben a fogyasztó úgy érzi, hogy a rendelet által biztosított jogai sérültek, a panaszt az EU honlapján elérhető formanyomtatvány kitöltésével is megfogalmazhatja és elküldheti az arra illetékes szervnek. A nyomtatvány magyarul az alábbi címről tölthető le:

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_hu.pdf

A nyomtatvány az EU-s tagállamok valamennyi nyelvén (http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air_en; https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_en.pdf) egységes, ezáltal megvan az az előnye, hogy ha például a máltai hatósághoz kell fordulni, a panaszt a máltai hatóság egyszerűbben, gyorsabban és rugalmasabban fogja tudni kezelni még akkor is, ha az utas a magyar nyelvű nyomtatványt töltötte is ki. Mindazonáltal a nyomtatvány rubrikáit, ha meg tudjuk oldani az angol nyelvű kitöltést, célszerű angolul kitölteni.


Köteles-e tájékoztatást adni a légitársaság a jogainkról?

A légitársaság az utasok tájékoztatása érdekében köteles gondoskodni egy olyan, világosan olvasható közlemény jól látható elhelyezéséről az utasfelvételnél, amely szerint az utasok jogismertető szövegre tarthatnak igényt. A rendelet előírja azt is, hogy a légifuvarozó minden, járattörléssel vagy visszautasított beszállással érintett utasnak köteles átadni egy írásbeli tájékoztatást, amely részletesen tartalmazza a rendeletben foglalt jogosultságokat. A légifuvarozónak ezen kívül hasonló tájékoztatást kell átadnia minden, legalább két órás késéssel érintett utasnak. A szabályokat tartalmazó szövegen kívül rendelkezésre kell bocsátani a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok elérhetőségét is.

Jogaink érvényesítéséhez szükséges tájékoztatásnak tehát nem csak saját magunk vagyunk kötelesek utánamenni: jogsértést követ el a légitársaság, ha nem helyezi el az utasfelvételi pultnál a jogismertető szövegre vonatkozó közleményt stb.

A vak vagy gyengén látó személyek részére a megfelelő eszköz kiválasztásával ugyanúgy lehetővé kell tenni, hogy éljenek a tájékoztatási kötelezettség által biztosított jogokkal. Adott esetben az utasfelvétel során külön jelezni kell nekik, hogy bármikor jogismertető szövegre tarthatnak igényt stb.


Egyéb kárigényt érvényesíthet-e az utas?

Ha a kellemetlenségek miatt egyéb jogos igényeink is lennének a társaságok felé, ne feledjük, hogy esetleges további megalapozott kártérítésre is jogunk lehet, ezt azonban már nem az EU rendelete alapján érvényesíthetjük, hanem rendszerint polgári peres úton a hatályos jogszabályok és légi üzletszabályzatok alapján.


Melyik ország bírósága járhat el a kártalanítással kapcsolatos jogviták esetén?

Ha a légitársaság nem fizet, végső soron – az egyéb eljárásoktól eltekintve, pl. fogyasztóvédelmi eljárás – polgári peres úton lehet kikényszeríteni a jogosan járó kártalanítási összeget. Kérdés azonban, hogy melyik tagállam bírósága előtt lehet ezt megtenni, hol kell keresetet benyújtani. Az Európai Közösségek Bírósága a C-204/08. számú ügyben kimondta, hogy a járattörlés miatt kártalanításra irányuló kereset azon tagállami bíróság elé terjeszthető, amelynek területén az indulási vagy az érkezési hely található. A két lehetőség közül az érintett utas választhat.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.