Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Hasznos tudnivalók Üdülési jog (Timeshare) Általános tudnivalók

Általános tudnivalók

Mi az az üdülési jog (timeshare)?

Az üdülési jog (más néven üdülőhasználati vagy szállás időben megosztott használati joga, tartós szálláshasználati szerződés, angolul timeshare) az elmúlt években a magyar fogyasztók körében is nagy népszerűségre tett szert, és egyre több szállásajánlat közül választhatnak azok, akik megfelelő anyagi erővel rendelkeznek ehhez az olcsónak egyáltalán nem nevezhető üdülési formához. Az üdülési jog e formájánál egy belföldön vagy más külföldi országban található szálláshely (hotelszoba, apartman), vagy az éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magába foglaló tartózkodás céljára szolgáló ingó dolog (hajó, telepített lakókocsi) kizárólagos használatára többen – egymás használati jogának tiszteletben tartása mellett – lesznek jogosultak a szerződésben meghatározott díj ellenében. A használó a naptári év pontosan meghatározott hetében vagy heteiben (más időpont csere esetén lehetséges) veheti igénybe a szállást, míg az év többi részében mások – szintén kizárólagosan – használják azt.

 

Milyen időtartamra jöhet létre az üdülőhasználati jogra irányuló szerződés?

Akkor beszélhetünk timeshare-ről, ha a használati jog időtartamát a felek határozatlan időre vagy egy évet meghaladó mértékű határozott időre kötik ki. A használati jog leghosszabb határidejét a jogszabály nem határozza meg, ezért gyakran 20, 30 vagy akár 90 évre kerül a szerződés megkötésre.

 

Köthetek-e határozatlan időtartamra vonatkozó üdülési jogot biztosító szerződést?

Igen, az előzőekben kifejtettek alapján az üdülési jog határozatlan időtartamra is megvásárolható.

 

Van-e egységes, a fogyasztók érdekeit védő uniós szabályozás az üdülési jog tekintetében?

Igen, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó minimumszabályokat a fogyasztók védelme érdekében megszületett és 2011. február 23-án hatályba lépett 2008/122/EK irányelv határozza meg. A korábbi (94/47/EK) irányelvet hatályon kívül helyező jogszabály már nem csak az ingatlanok időben megosztott használati jogának átruházására vonatkozó szerződéseket szabályozza, hanem négy különböző típusú szerződésről rendelkezik: szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés, hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződés, viszontértékesítési szerződés és csereszerződés.

A magyar jogalkotó az irányelvet a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelettel tette a hazai joganyag részévé. A jogszabály rendelkezéseit a 2011. szeptember 1. napjától megkötött timeshare szerződésekre kell alkalmazni. A korábban megkötött szerződésekre továbbra is a 20/1999 (II.5.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

 

Teljes körű védelmet biztosít-e a jogszabály a fogyasztók számára?

A jogszabály a szállás használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékre, a viszontértékesítésre és a szállás használati jog cseréjére irányuló szerződés létrejöttével és a fogyasztó megfelelő tájékoztatásával kapcsolatos kérdéseket rendezi. Ezért szükséges kihangsúlyozni, hogy a legnagyobb felelősség minket, fogyasztókat terheli, hiszen kellő körültekintést és odafigyelést kell tanúsítanunk, mielőtt egy jelentős anyagi kötelezettségvállalással üdülési jogot vásárolunk meg.

 

Kiknek ajánlható az üdülési jog?

Ha a jól megérdemelt pihenésünket minden évben ugyanazon a helyen, megszokott komfortkörülmények között és színvonalon, az úti cél kiválasztásával kapcsolatos esetleges családi vitákat elkerülve szeretnénk eltölteni, az üdülési jog megvásárlása jó megoldás lehet.

 

Az üdülési jog tekinthető-e egyben befektetésnek is?

Tévhit, hogy az üdülőhasználati jog egy nyereséggel kecsegtető befektetési forma, bár gyakran előfordul, hogy az üdülési jogot reklámozó vagy értékesítő vállalkozások ezt próbálják kihangsúlyozni. A Korm. Rendelet 15. §-a egyértelműen kimondja, hogy a szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés nem forgalmazható befektetésként. Az üdülési jog ugyanis kizárólag azt biztosítja, hogy előre meghatározott szolgáltatási feltételekkel, előre kalkulálható díj fejében évente visszatérő módon kizárólagosan használjunk egy szállást. Aki hosszabb távon a gyermekei, unokái számára vásárolná meg az üdülési jogot, mindenképpen végig kell gondolnia, hogy a megajándékozott valóban tudja-e vállalni minden évben a fenntartási díj fizetését és külföldön található szálláshely esetében a rendszeres külföldre utazás költségét.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.