Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Hasznos tudnivalók Üdülési jog (Timeshare) Az üdülési jog cseréje

Az üdülési jog cseréje

Mit jelent az üdülési jog cseréje?

Az üdülési jog megvásárlásakor általában lehetőségünk van egy nemzetközi csererendszer tagjává is válni. A két legnagyobb, üdülési jogok cseréjével foglalkozó csereszervezet a Resort Condominiums International (ismertebb nevén RCI) és az Interval International. A timeshare üdülők szinte mindegyike e két szervezet valamelyikének tagja, amely az üdülési jogunk elcserélését, és üdülési hetünk eltöltését meghatározott feltételekkel – szabad kapacitás függvényében – a csererendszerben résztvevő bármely üdülőben, akár az üdülőhasználati szerződésünkben meghatározott időponttól eltérő időpontban is biztosíthatja.

 

Mi az a csereszerződés?

A 2011. szeptember 1-jén hatályba lépett új Korm. rendelet már külön nevesíti ezt a szerződést. A csereszerződés alapján a vállalkozás köteles a fogyasztónak a csererendszerben való részvételhez szükséges feltételeket biztosítani, a fogyasztó pedig köteles ennek ellenértékeként éves tagsági díjat fizetni. Csakúgy, mint a szállás időben megosztott használatára vonatkozó szerződésnél, a csereszerződésnél is köteles a vállalkozás egy írásbeli tájékoztatót átadni és abban a Korm. Rendelet 4. számú mellékletében foglaltakról tájékoztatni. Így különösen a tájékoztatóban fel kell tüntetni a vállalkozásra vonatkozó információkat (név, székhely), a szerződés tárgyát képező jog rövid leírását, a tagság díjaként fizetendő ellenértéket valamint költségeket, továbbá a szerződéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat.

 

Mit jelent az üdülési jog csereértéke?

Az üdülési jogunk cseréjére szabad kapacitás függvényében és a saját üdülési jogunk csereértékének figyelembevételével lehet módunk. A csereértéket, azaz hogy ténylegesen milyen más szálláshelyre tudjuk üdülési jogunkat elcserélni, az ingatlan fekvése, elhelyezkedése, felszereltsége és minősége, az adott turisztikai hely népszerűsége, valamint az üdülési jogunk éves gyakorolhatóságakor (meghatározott naptári hét/hetek) általában jellemző időjárási feltételek határozzák meg.

 

Milyen díjak merülhetnek fel egy csereszervezetbe való belépéskor?

A tagságért egyszeri belépési díjat és a cserelehetőség igénybevételéért éves tagdíjat kell fizetni. A csererendszernek köszönhetően lényegében a világ bármely pontjában eltölthetjük üdülési hetünket, de szem előtt kell tartanunk, hogy a kiválasztott egzotikus helyre saját költségünkön kell elutaznunk.

 

Mit tegyünk, ha egy adott évben valamilyen okból nem tudjuk igénybe venni az üdülési jogunkat?

Ebben az esetben célszerű az üdülési hetünket az értékesítőnek vagy a csereszervezetnek felajánlani, annak érdekében, hogy próbálják meg más érdeklődőknek kiadni. Ily módon adott esetben még az éves fenntartási díj megfizetése alól is mentesülhetünk részben vagy egészben.

 

Milyen egyéb kedvezményekkel járhat az üdülési jog?

Az értékesítők a szerződés során gyakran egy úgynevezett klubkártyát is fel szoktak ajánlani az érdeklődők számára, és amennyiben az elnyeri tetszésünket, a klubkártya szerződés megkötésével az üdülési jogunkon túl az értékesítő saját üdülési rendszerében juthatunk bizonyos kedvezményekhez, amely például az értékesítő más szálláshelyén történő kedvezményes tartózkodást, különleges programokon való részvételt biztosít.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.