Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Hasznos tudnivalók Üdülési jog (Timeshare) Az üdülési jog díja

Az üdülési jog díja

Milyen elemekből áll a fogyasztó által az üdülési jogért fizetendő díj?

A fogyasztó által fizetendő összeg általában két fő elemből tevődik össze. Egyrészt a használati jog megszerzéséért, a jog kizárólagos gyakorlásáért fizetendő ellenérték (csatlakozási vagy szerződéskötési díj), amely a gyakorlatban az ingatlan jellegének és a szerződés időtartamának függvényében Magyarországon található ingatlan esetében egyszeri 1.000.000,- és 2.000.000,- Ft között mozog. A másik díjelem az ingatlan folyamatos karbantartásáért, korszerűsítéséért és használatáért (rezsi, szemétszállítás stb.) fizetendő éves fenntartási díj (üzemeltetési költség), amelyet szintén az ingatlan tulajdonosa határoz meg egyoldalúan, és amely általában 50.000,- és 200.000,- Ft közötti összeget tesz ki.

 

Jellemzően milyen fizetési módok közül választhatunk?

Az értékesítők a fogyasztók részére többnyire részletfizetési kedvezményt nyújtanak, és a szerződés aláírásakor mindösszesen egy kisebb összeget (néhány 100 000,- Ft-ot) kell kifizetnünk meghatározott fizetési szabályok alapján. Azonban ne feledjük, hogy a szerződés aláírásával az egész összeg megfizetésére kötelezzük magunkat. Szinte minden esetben felajánlják az értékesítők a rendkívül kényelmes áruhitel, fogyasztási kölcsön (úgynevezett kapcsolt hitelszerződés) lehetőségét is. Ezért a fogyasztási kölcsön igénybevételénél alaposan gondoljuk meg, hogy vállalni tudjuk–e a hosszú időre kiható anyagi terheket, amely a kölcsön havi törlesztésével jár. Adott esetben az is előfordulhat, hogy az értékesítő felajánlja a már meglévő üdülési jogunk átvételét és értékének a megvásárolni kívánt újabb üdülési jog értékébe történő beszámítását, amelynek elfogadásáról szintén a fogyasztó dönt.

 

Változhat-e az éves fenntartási díj összege az évek során?

Igen, a legtöbb szerződésben szerepel, hogy az éves fenntartási díj összegét a vállalkozás jogosult minden évben megemelni. Az emelés mértéke a gyakorlatban az inflációtól függ, vagy a szerződésben egy konkrét százalékos évi díjemelési mérték kerül előre meghatározásra. Az írásbeli tájékoztatónak tartalmaznia kell annak pontos leírását, hogy a költségek milyen módon és mikor emelhetők.

 

Mentesülhetünk-e az éves fenntartási díj megfizetése alól?

Általában nem. E körben fontos kihangsúlyozni, hogy az éves fenntartási díj megfizetésére akkor is kötelesek vagyunk, ha az ingatlant bármilyen ok (például betegség, anyagi problémák) miatt nem tudjuk használni. Sőt, emellett a szálláshasználati szerződések gyakran a fogyasztó szerződésszegéseként minősítik azt, ha a fogyasztó két egymást követő évben nem tesz eleget a fenntartási díj megfizetési kötelezettségének. A szerződésszegés súlyos következménye pedig adott esetben – ilyen szerződéses kikötés esetén – a szálláshasználati jog elvesztése is lehet. Az éves fenntartási díj alól mentesülésére a másik szerződő fél (a vállalkozás) hozzájárulása alapján (pld: annak átütemezése, egyéb feltételek teljesülése) vagy az üdülési jog cseréje esetén kerülhet esetlegesen sor.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.