Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Hasznos tudnivalók Üdülési jog (Timeshare) Hosszú távra szóló üdülési termékek

Hosszú távra szóló üdülési termékek

Mit jelent a hosszú távra szóló üdülési termék?

A hosszú távra szóló üdülési termék azt jelenti, hogy a fogyasztó olyan szerződést köt a vállalkozással, amely alapján a fogyasztó elsődlegesen azt a jogot szerzi meg, hogy kedvezményekhez vagy más előnyhöz jusson valamely szállás tekintetében, utazási vagy egyéb szolgáltatástól függetlenül vagy azzal összekapcsolva. Ilyen üdülési termékek lehetnek például a diszkont üdülési klubok, ahol a fogyasztó egy magasabb összeg befizetése ellenében jelszót kap egy weboldalhoz, ahol megtekintheti az üdülési szálláshelyekre, repülőjegyekre és autóbérlésre vonatkozóan árengedményeket. Ezeket azonban érdemes minden szempontból megvizsgálni, illetve körültekintően elolvasni a feltételeket, mert előfordulhat, hogy csak hangzatos, ámde félrevezető a beígért a „nagy árengedmény”.

 

Milyen időtartamra jöhet létre a hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződés?

A hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződés olyan fogyasztói szerződés, amelyet a felek (fogyasztó és a vállalkozás) határozatlan vagy egy évet meghaladó mértékű határozott időre kötnek.

 

Milyen tájékoztatást kell adnia a vállalkozásnak a hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződéskötés előtt?

A vállalkozásnak a szerződés megkötés írásbeli tájékoztató átadásával kell a fogyasztókat tájékoztatnia. Az írásbeli tájékoztatónak tartalmaznia kell többek között a vállalkozás adataira (név, székhely), az üdülési termék leírására, a jog tartalmára, a jogosultság gyakorolhatóságának kezdetére, illetve pontos időtartamára, a szerződéshez kapcsolódó szolgáltatások leírására, a jogosultság megszerzéséért fizetendő ellenértékre és részletfizetés esetén az ütemezésre és a további költségekre, valamint a fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó információkat is. A kötelező tartalmi elemeket a Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

 

Hogyan alakul az ellenérték megfizetése a hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződéses esetén?

A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a fogyasztó az ellenértéket – ideértve a tagsági díjat is – részletfizetéssel, egyenlő mértékű éves részletekben, a vállalkozásnak az aktuális éves részletre vonatkozó írásbeli fizetési felszólítását követően kell teljesíteni. A vállalkozás az esedékességi időt úgy köteles meghatározni, hogy az írásbeli felszólítás kézhezvétele és a fizetési határidő lejárta között legalább 14 nap legyen.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.