Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Hasznos tudnivalók Utazási szerződések Jogérvényesítés

Jogérvényesítés

Amennyiben az utasnak mint szerződő félnek az utazási szerződésben foglalt joga sérül, egyedi igényét az utazási iroda felé címzett követelésével kell megpróbálnia érvényesíteni. Amennyiben az utazási iroda határidőben nem válaszol vagy az utas igényének teljesítésétől elzárkózik, az utas követelését bíróság előtt érvényesítheti. A pénz fizetésére irányuló lejárt követelések akár fizetési meghagyás útján is érvényesíthetőek a közjegyzők előtt, amellyel esetleg el lehet kerülni egy peres eljárást. Az egymillió forintot meg nem haladó összegű, lejárt követelések azonban kizárólag fizetési meghagyásos eljárás megindításával vagy bíróság előtti szóbeli kereset azonnali tárgyalása mellett érvényesíthetőek, feltéve ha az utazási irodának van ismert belföldi székhelye.

 

Nem szükséges bíróságra menni, mert Magyarországon a megyei szinten szerveződött békéltető testületek is megoldással szolgálhatnak egy szerződésen alapuló jogvita eldöntésében.

 

Határon átnyúló egyedi fogyasztói jogviták rendezésére is van lehetőség. Ha egy magyar állampolgárságú utas egy osztrák székhelyű utazási irodával kötött szerződést, akkor ő mint európai polgár jogosult igénybe venni az Európai Fogyasztói Központok (EFK) Hálózatának segítségét a vita rendezésében.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.