Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Hasznos tudnivalók Utazási szerződések Utazási szerződések és azok alanyai

Utazási szerződések és azok alanyai

Mit nevezünk utazási szerződésnek?

Az utazási szerződésnek legalább két „résztvevője” van: egyfelől az utazási iroda (utazásszervezők, utazásközvetítők), másfelől az utasok. A megkötött utazási szerződés alapján az utazási iroda (vállalkozó) köteles a szerződésben meghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból és az ezzel összefüggő részszolgáltatásokból – így különösen szállásból, étkezésből – álló szolgáltatást teljesíteni, a megrendelő utas pedig köteles a díjat megfizetni.

 

Mi az az utazási csomag?

Utazási csomagnak minősül az olyan utazási szolgáltatás, ahol az utazásszervező személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek előre megállapított együttesét úgy nyújtja, hogy

a) a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben (részvételi díj) határozza meg, függetlenül attól, hogy az egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy egyszerre történik, és

b) a részszolgáltatások együttese 24 óránál hosszabb időszakot érint vagy a szolgáltatás éjszakai szállást is magában foglal.

 

Mi a különbség az utazásszervező és az utazásközvetítői tevékenység között?

Utazásszervezés és utazásközvetítés között a lényegi különbség az, hogy míg az utazásszervező saját terméket (szervezett utakat, utazási csomagokat) állít össze és értékesít, addig az utazásközvetítő nem saját maga szervezi meg és állítja össze az utakat, utazási csomagokat, hanem egy más által már összeállított utazást, utazási csomagot értékesít.

 

Hogyan győződhetek meg a szerződő partner kilétéről?

Mielőtt utazási szerződést kötnénk, érdemes elővigyázatosnak lenni. Ez az elővigyázatosság megnyilvánulhat különösen abban, hogy előzetes információkat gyűjtünk az utazási irodáról. A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (http://www.mkeh.gov.hu) nyilvános és folyamatosan frissített nyilvántartást vezet az általa engedélyezett utazási vállalkozásokról, a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződött hitelintézetekről és biztosítókról, valamint azon utazási vállalkozásokról, amelyeknek az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységét a Hivatal jogerősen egy évre megtiltotta. A hivatal honlapján a „Kereskedelmi engedélyezés és regisztrálás” menüpontban a „Nemzeti hatáskörű tevékenységek” almenüben az „Idegenforgalmi tevékenységek nyilvántartásba vétele” pont alatt elérhető az utazásszervezői és –közvetítői tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartás (http://www.mkeh.gov.hu/kereskedelmi/nemzeti/idegenforg_nyilv/utazasszerv). A Hivatal honlapján tehát utánanézhetünk, hogy a jövőbeli szerződő partnerünk rendelkezik, vagy rendelkezett-e valaha érvényes engedéllyel, illetve nem vonták-e azt vissza időközben.

 

De miért olyan fontos az, hogy legálisan működik-e az utazási iroda?

Ez amiatt fontos, mert az utazási irodának nemcsak az általa szervezett utat, hanem egyéb garanciákat is tudnia kell teljesíteni. Így különösen a befizetett díjakat visszafizetni vagy adott esetben gondoskodni olyan utasok hazajuttatásáról, akik amiatt rekedtek külföldön, mert az utazási iroda időközben csődbe ment. Ehhez vagyon biztosítékra van szükség, amelynek terhére az utazási iroda utasokkal szembeni kötelezettségei akkor is teljesíthetők, ha az egyébként csődbe ment. Erről a biztosítékról egy illegális utazási iroda nem gondoskodik. Ezzel szemben a legális irodák nyilvántartásba-vételének előfeltétele a vagyoni biztosíték megléte: bankgarancia, biztosítási szerződés vagy pénzbeli letét. Főszabály szerint az adott utazási csomag magyarországi értékesítéséből származó nettó árbevétel 12%-át kell biztosítékként készenlétben tartani, ami legalább 5 millió forint kell, hogy legyen. Egyes esetekben a jogszabály még ennél is magasabb biztosítékot megkövetel: a Magyarországon történt értékesítéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalább 20 millió forint a biztosíték, ha az utazási vállalkozó

a) az utazási csomag összeállításához nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járat) férőhelyet vesz igénybe függetlenül az út kiindulási állomásának helyére,

b) a garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják. (Garantált szerződésnek nevezzük azt a szerződést, amelynek alapján a lekötött szolgáltatások nem mondhatók le, és ezáltal az utazási vállalkozónak időszakonként visszatérő, rendszeres fizetési kötelezettsége származik.)

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.