Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Hasznos tudnivalók Utazási szerződések Utazási szerződések módosítása

Utazási szerződések módosítása

Az aláírt szerződés ellenére megemelheti-e az utazásszervező a végösszeget?

A teljes díj a szerződés megkötése után főszabály szerint nem emelhető meg. Ettől a tilalomtól eltérően van 3 kivétel, amikor mégis emelhető a díj, azonban ezen kivételeket is csak akkor lehet alkalmazni, ha az utazási szerződés eleve tartalmazta a díjemelés lehetőségét.

A díj emelésére tehát kizárólag az alábbi három esetben kerülhet sor:

a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket) változása miatt,

b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) változása miatt vagy

c) deviza forintárfolyamának változása miatt (az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerint).

Ha az utazási szerződésben nincsen leírva kifejezetten, hogy a díjat meg lehet emelni, akkor arra semmilyen esetben nincs lehetőség.

A díjemelés utólagos mértékét nem határozhatja meg szabadon az utazási iroda, az erre vonatkozó számítási módot a szerződésben már előzetesen rögzíteni kell. Természetesen a díjemelés mértékének mindig arányosnak kell lennie az arra okot adó költségek emelkedésével. Ha a díjemelés mértéke átlépi a 8%-ot, és az utas emiatt áll el az utazástól, az utazásszervező nem követelhet tőle emiatt bánatpénzt.

 

Meddig lehet díjat emelni és hogyan kell annak tényét az utassal közölni?

Az utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül a három kivételes esetben sem emelhető. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell. Vagyis nem elég csak a díjemelés tényéről értesíteni az utasokat, hanem ki kell térni arra, hogy milyen okból emelik az összeget.

 

Elmehet helyettem más valaki nyaralni?

Igen. Az utasnak jogában áll másra átruházni az utazásban való részvétel jogát, ha az a személy szintén megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Ugyanakkor az utasnak kötelessége haladéktalanul felvenni a kapcsolatot az utazásszervezővel, és tájékoztatni arról, hogy más fog helyette utazni.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.