Hungarian (formal)English (United Kingdom)

Pénzügyi békéltetés belföldi vonatkozású ügyekben

A Pénzügyi Békéltető Testület tevékenységének célja a magyar fogyasztók részére a magyar pénzügyi szolgáltatók (pl. bankok, biztosítók, pénzügyi vállalkozások, pénztárak, befektetési szolgáltatók stb.) által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos vitás ügyek (pénzügyi fogyasztói jogviták) bíróságon kívüli rendezése.

A Testület eljárását a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény VIII. fejezete szabályozza. A pénzügyi viták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; Telefon: +361-489-9700; E-mail: pbt@mnb.hu) az egész országra kiterjedően rendelkezik hatáskörrel.

A pénzügyi békéltetésről bővebben a https://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/a_pbt_mukodese oldalon olvashatnak.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.