Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Miben segíthetünk? A panaszom határon átnyúló jellegű, azaz külföldi vállalkozással kapcsolatos.

A panaszom határon átnyúló jellegű, azaz külföldi vállalkozással kapcsolatos.

Tudja-e Ön bármilyen módon bizonyítani, hogy a panasszal érintett vállalkozással szerződéses kapcsolatban áll(t), vagy szerződést kívánt vele kötni, és ehhez kapcsolódóan a vállalkozás Önnek valamilyen sérelmet okozott?

IGEN

NEM

Ebben az esetben az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezete nem tud érdemi segítséget  nyújtani a  panasz  megoldásában.  Azonban ha panaszát  írásban  eljuttatja hozzánk az alábbi elérhetőségeken, tájékoztatást adunk Önnek,  hogy mely fórum(ok)hoz fordulhat jogorvoslatért.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.