Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek Fogyasztói hitelt kínáló honlapokat vizsgált az EU: a piac nem tesz eleget az elvárásoknak

Fogyasztói hitelt kínáló honlapokat vizsgált az EU: a piac nem tesz eleget az elvárásoknak

Egy 2011 szeptemberében tartott uniós szintű vizsgálat alkalmával számos, fogyasztói hitelt hirdető honlapot vettek górcső alá az uniós tagállamok hatóságai, azt ellenőrizve, hogy megkapják-e a fogyasztók a hitelszerződés aláírása előtt azokat az információkat, amelyekre az uniós fogyasztói jog értelmében jogosultak.

Az EU által irányított „Sweep” (nagytakarítás) nevű akció keretében a nemzeti végrehajtó hatóságok párhuzamos, összehangolt ellenőrzéseket végeztek, hogy kiszűrjék a fogyasztóvédelmi jogszabályokba ütköző eseteket.

Az ellenőrzések során a hatóságok különös figyelmet fordítottak arra, hogy miként alkalmazzák a vállalkozások a fogyasztói hitelről szóló irányelv előírásait, amelyeket a tagállamok a közelmúltban ültettek át jogrendszerükbe, és amelyeknek célja, hogy megkönnyítsék a fogyasztók számára a különféle hitellehetőségek megértését és összehasonlítását.

A hatóságok 562 honlapot ellenőriztek a 27 tagállamban, valamint Norvégiában és Izlandon. Megállapították, hogy a honlapok 30 %-a felelt meg minden tekintetben a vonatkozó uniós fogyasztóvédelmi szabályoknak. A hatóságok úgy ítélték, hogy az oldalak 70 %-a további vizsgálatot igényel.

A legfőbb problémák közé tartozott, hogy a hirdetés nem tartalmazta az előírt általános információkat (mint például a teljes hiteldíj mutatót, vagy a kötelező járulékos költségeket, mint amilyen például a biztosítás díja, illetve a hitel megállapodás időtartamát), vagy pedig az ajánlatban nem szerepeltek olyan kulcsfontosságú adatok, amelyek szükségesek lennének a fogyasztói döntés meghozatalához (ilyen például a teljes költség egyes elemei, a hitelhez kapcsolódó költségek, mint a kezelési díj); más esetekben a költségeket megtévesztő módon tüntették fel (például a kapcsolódó kötelező biztosítás költségének elhallgatása vagy az árkalkuláció módja révén).

E vélt szabálytalanságokat illetően a nemzeti végrehajtó hatóságok fel kívánják venni a kapcsolatot a pénzügyi intézetekkel és a hitelközvetítőkkel, hogy a szabálytalanságok tisztázására, illetve az észlelt problémák megszüntetésére szólítják fel őket. Ennek elmulasztása jogi következményekkel járhat (a hatályos nemzeti jogszabályok függvényében), és pénzbírság kiszabását, illetve akár az oldal letiltását is maga után vonhatja. A nemzeti végrehajtó hatóságoknak 2012 őszéig jelentést kell tenniük az Európai Bizottságnak.

Forrás:
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/02

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.