Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek A Costa Crociere hajótársaság és az olasz fogyasztóvédelmi egyesületek megállapodást kötöttek a január 13-án balesetet szenvedett Costa Concordia utasainak nyújtandó kártérítés feltételeiről és a baleset előtt lefoglalt utak visszamondásának lehetőségéről

A Costa Crociere hajótársaság és az olasz fogyasztóvédelmi egyesületek megállapodást kötöttek a január 13-án balesetet szenvedett Costa Concordia utasainak nyújtandó kártérítés feltételeiről és a baleset előtt lefoglalt utak visszamondásának lehetőségéről

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország az olasz társközpontjától értesült arról a megállapodásról, melynek értelmében a Costa Crociere hajótársaság a január 13-án zátonyra futott Costa Concordia luxushajó utasainak fejenként 11 ezer eurós átalány kártérítést ajánlott fel a baleset következtében elszenvedett vagyoni és nem vagyoni jellegű károkért.

Az olasz fogyasztói központ tájékoztatása és a hajótársaság honlapján is megtalálható megállapodás szerint a kártérítés magába foglalja az elveszett csomagok, a baleset következtében elszenvedett lelki sérülések és a tönkrement nyaralás miatt felmerült károk megtérítését is. A hajótársaság ígéretet tett arra, hogy lehetőség szerint a hajó széfjeiben elhelyezett személyes tárgyakat is visszaszolgáltatja a tulajdonosoknak. Amennyiben ez valamilyen oknál fogva már nem lehetséges, az utasok további kártérítésre tarthatnak igényt.

Fontos kiemelni, hogy a kártérítési megállapodásban foglaltak nem vonatkoznak a balesetben elhunyt utasok családtagjaira, illetve a baleset során megsérült utasokra, akiknek a helyszínen orvosi ellátásra volt szükségük. Ők egyedileg, az egyéni körülményeik figyelembe vételével megállapított kártérítési összegre lesznek jogosultak, amelyre a hajótársaság a későbbiekben fog javaslatot tenni..

A 11 ezer eurós átalány kártérítésen túl az utasok hozzávetőlegesen 2850 euró összegű költségtérítést is kapnak, mely tartalmazza a hajóút kikötői illetékeket is magába foglaló árának, továbbá az utazási csomag részét képező repülőjárat és busztranszfer költségeinek megtérítését, a hajóúthoz kapcsolódó odautazás, illetve a hazautazás költségeinek visszafizetését, az orvosi ellátás költségeit, valamint a hajóút során felmerült költségek visszatérítését, megtérítését.

A megállapodás szerint az utasoknak fizetendő kártérítés összegéből a hajótársaság nem vonja le azokat az összegeket, amelyeket az utasok az egyedileg kötött utazási biztosítási szerződésük alapján kapnak a biztosító társaságoktól. A társaság vállalta továbbá azt is, hogy lelkisegély-szolgálatot biztosít azoknak az utasoknak, akik erre igényt tartanak.

A fentieken túl a hajótársaság 2012. február 7-ig lehetőséget biztosít arra, hogy a január 13-ig baleset előtt beérkezett foglalásokat, a lefoglalt hajóút útvonalára tekintet nélkül, az utasok külön díj felszámítása nélkül törölhetik, és kérhetik az általuk kifizetett összeg visszafizetését..

A Costa Concordia utasai a kártérítés iránti igényeiket és a megállapodás elfogadását a Costa Crociere hajótársaság által erre a célra létrehozott honlapján található zöldszámon (08453510552) és e-mail címen (ReimbursementsConcordia@costa.it) jelezhetik. A felajánlott kártérítési összeg elfogadása esetén a hajótársaság 7 napon belül átutalja az érintett utas részére az összeget.

Amennyiben a kártérítési igénye kapcsán nem sikerül megegyeznie a hajótársasággal a hajótársaság nem teljesíti a fentiekben foglaltakat, Ön az utas a panasza megoldása érdekében jogosult az Európai Fogyasztói Központ Magyarország (info@magyarefk.hu; www.magyarefk.hu) ingyenes jogi segítségét kérni a hajótársasággal való megállapodás elérésnek megkísérlése és a kártérítési összeg érvényesítése érdekében.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.