Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek Felszámolás alatt a norvég EUROTEAM vállalkozás – az Európai Fogyasztói Központ tájékoztatása a megkárosított magyar fogyasztók számára

Felszámolás alatt a norvég EUROTEAM vállalkozás – az Európai Fogyasztói Központ tájékoztatása a megkárosított magyar fogyasztók számára

Az Európai Fogyasztói Központ a norvég társszervezetétől értesült arról, hogy az illetékes oslói bíróság 2012. szeptember 6-i döntése alapján az online jegyértékesítéssel foglalkozó norvég székhelyű EUROTEAM vállalkozással szemben felszámolási eljárás indult. Az EUROTEAM éveken keresztül értékesített jegyeket különböző sporteseményekre és koncertekre.

A norvég fogyasztói központ tájékoztatása szerint a 2012-es Londoni Olimpiai Játékokra is jegyeket árusító vállalkozást 2012 augusztusában a norvég Fogyasztóvédelmi Ombudsman 175 000 EUR összegű bírsággal sújtotta jogosulatlan jegyértékesítés miatt. A vállalkozásnak ezen felül az angol hatóságok által kiszabott bírsággal is számolnia kell.

 

A bíróság a felszámolási eljárást elrendelő döntésében a cég felszámolóbiztosának az alábbi személyt jelölte ki:

EUROTEAM AS KONKURSBO
v/ Advokat Siv Sandvik
Postboks 2583
0203 OSLO

Azon magyar károsultak, akik a vállalkozástól megrendelt jegyeiket nem kapták meg, a követeléseiket a fenti postai címen vagy euroteam@bullco.no e-mail útján jelenthetik be a felszámolóbiztos felé. Az érintettek a felszámoló biztos www.bullco.no honlapján, angol nyelven találják meg, hogy az igénybejelentésnek mely információkat kell tartalmaznia. A kérelemhez minden esetben csatolni szükséges a követelést alátámasztó valamennyi dokumentumot. A követelés bejelentésével kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén a felszámoló biztos nyújt tájékoztatást alábbi email címen: euroteam@bullco.no.

Fontos kiemelni, hogy a céggel szembeni igények és követelések bejelentésre nyitva álló határidő: 2012. október 11. napja.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.