Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek Folyamatosan nő az Európai Fogyasztói Központ ismertsége a hazai fogyasztók körében – első féléves panaszstatisztika

Folyamatosan nő az Európai Fogyasztói Központ ismertsége a hazai fogyasztók körében – első féléves panaszstatisztika

2012 első 6 hónapjában a tavalyi év azonos időszakához képest 60%-kal nőtt (2011-ben 62 db, 2012-ben 103 db) a magyar fogyasztók által az Európai Fogyasztói Központhoz (www.magyarefk.hu) benyújtott határon átnyúló, az Európai Unió más tagállamában, Izlandon, illetve Norvégiában székhellyel rendelkező vállalkozásokat érintő panaszok száma.

A megnövekedett panaszszám egyrészt a magyar fogyasztók határon átnyúló vásárlásainak növekedésére is visszavezethető, másrészt pedig hűen tükrözi azt, hogy a hazai fogyasztók egyre szélesebb köre szerez arról tudomást, hogy külföldi vállalkozással szembeni panasz esetén is létezik számukra érdemi jogi segítséget nyújtó fórum. Az EFK közreműködésével elkerülhető egy esetleges költséges és hosszadalmas határon átnyúló pereskedés, valamint megállapodás, egyezség jöhet létre a vitában érintett felek között, amely ily módon a fogyasztói panasz tényleges rendezését, megoldását jelentheti.

Az EFK-tól segítséget kérő fogyasztók számának növekedése annak is köszönhető,hogy a központ az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is intenzív kampányt folytat az ismertség növelése érdekében, az idei évben már 5 alkalommal került sor megyei fogyasztóvédelmi felügyelőségekkel közös sajtótájékoztatók megtartására a központ működésének bemutatása érdekében.

A helyi szintű tájékoztató tevékenység és bemutatkozó rendezvények eredményeként egyre nő azoknak a magyar fogyasztóknak a száma, akik határon átnyúló panaszaikkal a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőségektől kapott tájékoztatás alapján jutnak el az EFK-hoz. Továbbá az EFK a többi uniós szervezettel, hálózattal (Solvit központ, Europe Direct Információs Irodák) tudott együttműködését kialakítani, és ezen szervezetek is többször irányítják az EFK-hoz a hozzájuk forduló állampolgárokat.

Emellett a fogyasztók idén már két rendezvényen, az Utazás kiállításon és az Európa napon is találkozhattak a központ munkatársaival, melynek során az EFK-s kiadványok átadásával tájékoztatást kaptak többek között a légi utas jogokról és a határon átnyúló vásárlással kapcsolatos tudnivalókról.

Az EFK közreműködése bármilyen tárgyú, termékértékesítéssel vagy szolgáltatásnyújtással kapcsolatos határon átnyúló panasz esetén kérhető. A leggyakoribb témák, mellyel kapcsolatban a fogyasztók megkeresték az EFK-t, az alábbiak voltak:

  • A légiközlekedésben résztvevő utasok jogai, a poggyász szállításának feltételei;
  • Szabadidős tevékenységgel és kultúrával összefüggő termékek és szolgáltatások;
  • Vendéglátással és szálláshellyel összefüggő szolgáltatások;
  • Háztartási berendezések vásárlása;
  • Különböző műszaki cikkek vásárlása;
  • Ruházati cikkek és lábbelik vásárlása;
  • Utazási szerződések, szállásfoglalás, a szállás minősége;
  • Elektronikus hírközlési szolgáltatások, emelt díjas hírközlési szolgáltatások;
  • Internetes szolgáltatások (online vásárlások, fizetési megoldások, online árverések, stb);
  • Üdülési jog (timeshare).
 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.