Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek 3 órát meghaladó járatkésés esetén is járhat a kártalanítás

3 órát meghaladó járatkésés esetén is járhat a kártalanítás

Az Európai Fogyasztói Központ tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy az Európai Unió Bírósága a 2012. október 23-i megerősítette korábbi ítéletét, mely szerint azon légiutasok, akiknek járata az eredeti menetrendszerinti időponthoz képest három vagy annál több órás késéssel éri el célállomását, jogosultak a légi közlekedésben részt vevő utasok jogait szabályozó uniós rendelet (261/2004/EK rendelet, a továbbiakban: rendelet) által járattörlés és visszautasított beszállás esetére meghatározott kártalanításra.

Az Európai Unió Bírósága korábban a C 402/07 és C 432/07 egyesített ügyekben (a Sturgeon-ügy) mondta ki, hogy azon járatok utasainak helyzetét, melyek a célállomásukat a menetrend szerinti időponthoz képest három vagy annál több órával később érik el, hasonlónak kell tekinteni azon utasokéval, akiknek járata törlésre került. Ennek eredményeként az ilyen mértékű késést elszenvedő utasok is jogosan tarthatnak igényt a rendelet szerinti kártalanítás megfizetésére a járatot üzemeltető légitársaság részéről.

Ennek az ítéletnek a felülvizsgálatára került sor a Bíróság előtt a C 581/10. és C 629/10. számú egyesített ügyekben előzetes döntéshozatalra feltett kérdések alapján. A bíróság megerősítette, hogy a rendelet célja a kártalanítás előírásával az időveszteségben megnyilvánuló károk kompenzálása, e tekintetben pedig a törölt járatok utasai hasonló helyzetben vannak, mint a hosszú késést elszenvedő járatok utasai. Az egyenlő bánásmód elvéből – azaz, hogy az összehasonlítható helyzeteket nem lehet eltérően kezelni –, valamint abból kiindulva, hogy a rendelet célja a légiközlekedésben részt vevő utasok magas szintű védelmének biztosítása, a Bíróság megerősítette korábbi álláspontját miszerint az ilyen hosszú késést elszenvedő utasok jogosan tarthatnak igény a rendelet szerint megállapított kártalanítás megtérítésére. A Bíróság indokolása szerint ezen értelmezés megfelel emellett mind a jogbiztonság, mind pedig az arányosság elvének is.

Fenntartotta azonban ennek a kártalanításnak az általános korlátját is. Eszerint az érintett járatot üzemeltető légifuvarozó mentesül a kártalanítás megfizetésének kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a járat hosszú késését olyan rendkívüli körülmények okozták, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni. A korábbi, Sturgeon-ügyben a Bíróság továbbá megállapította, hogy a légi jármű járattörlést vagy késést eredményező műszaki hibája nem tartozik a rendelet értelmében vett rendkívüli körülmények körébe, kivéve, ha ez a hiba olyan eseményekből ered, amelyek jellegüknél vagy eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe, és annak tényleges befolyásán kívül esnek.

A Bíróság tehát fenntartotta korábbi értelmezését így ennek megfelelően a fogyasztók ezen ítéletekre hivatkozással továbbra is élhetnek kártalanítás iránti igényükkel a légitársaság felé, ha járatuk késése miatt célállomásukat az eredetileg tervezetthez képest három vagy annál több órás késéssel érik el és a késés kapcsán nem merülnek fel az ítéletek értelmében vett rendkívüli körülmények.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.