Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek Az Európai Fogyasztói Központ 2012. évi eredményei és tevékenysége

Az Európai Fogyasztói Központ 2012. évi eredményei és tevékenysége

Az Európai Fogyasztói Központ 2012. évi eredményei és tevékenysége

2012-ben összesen 320 új határon átnyúló egyedi fogyasztói panasz érkezett az Európai Fogyasztói Központ magyarországi szervezetéhez, magyar fogyasztóktól uniós vállalkozásokkal szemben, illetve uniós fogyasztóktól magyar vállalkozásokkal szemben. Az összes panasz közül 176 (a 2011. évi adatokkal összevetve 23%-al több) került magyar fogyasztók által uniós vállalkozással szemben, és 144 (2011-hez képest 27%-al kevesebb) panasz pedig más tagállami, illetve izlandi és norvég fogyasztók által magyar vállalkozással szemben benyújtásra.

A magyar fogyasztók által benyújtott panaszok számának növekedése azt mutatja, hogy van eredménye az EFK aktív sajtótevékenységének, a megyejárásnak és a különböző szervezetekkel való együttműködések kialakításának, hiszen egyre több magyar fogyasztó szerez tudomást az EFK működéséről, és egyre többen fordulnak hozzánk.

 

A 176 magyar fogyasztói panasz mellett kezeltünk még 130 olyan határon átnyúló magyar fogyasztói panaszt is, amelyben tanácsadásunk alapján további intézkedésre nem került sor (azaz a vállalkozás országa szerinti EFK bevonására), mert vagy sikeresen megoldódott panasz, vagy pedig a fogyasztó visszavonta a panaszát, illetve nem tudta becsatolni a szükséges bizonyítékokat. A magyar vállalkozásokkal szembeni panaszok számának csökkenésére az EFK-nak nincs ráhatása, annak oka elsődlegesen a MALÉV csődje, mivel ezzel a légitársasággal szemben már nem érkeznek uniós fogyasztóktól panaszok.

 

Az EFK 2012-ben nagyságrendileg 13.500.000,- Ft összegben érvényesítette sikeresen az európai (magyar és más uniós) fogyasztók határon átnyúló ügyletekből eredő vagyoni igényeit, amely összegből 7.830.000,- Ft visszaszerzése a magyar fogyasztók panaszainak megoldásából származott. Ez az összeg, amelyet az EFK érdemi segítségének köszönhetően ténylegesen visszakaptak a fogyasztók, azaz ügyeikben kompromisszum jött létre, és elkerülhetővé vált egy hosszadalmas bírósági eljárás. Tehát sok ügyben így az EFK érdemi, tényleges segítséget tudott nyújtani az érintett fogyasztóknak. Amikor az ügy nem végződött sikerrel, akkor is részletes tájékoztatást adtak a fogyasztóknak az egyéb jogi lehetőségekről (alternatív vitarendezés lehetőségei a 28 országban, speciális kis értékű követelések igényérvényesítési lehetőségek, bíróság, pénzforgalmi, banki jogorvoslati lehetőségek, stb.).

 

Az EFK a fogyasztók tájékoztatása érdekében összesen 4, hasznos információkat és fogyasztóvédelmi jótanácsokat tartalmazó kiadványt (autóbérlés, üdülési jogok, valamint az NFH-val közösen a Fogyasztói Kalauz nyári ás karácsonyi kiadványa) készített el magyar, illetve angol nyelven.

 

Az EFK teljesen kétnyelvű (magyar és angol nyelvű), a www.magyarefk.hu oldalon elérhető honlapján sok hasznos új tudnivaló és tanács került közzétételre a fogyasztók tájékoztatása érdekében a különböző kereskedelmi és szolgáltatási szektorok fogyasztóvédelmi kérdéseiről. A honlapot 2012-ben is folyamatosan fejlesztették, bővítették.

 

A magyar fogyasztók és a közvélemény körében való ismertségének növelése érdekében az EFK országjárást, megyejárást is tartott, amelynek keretében összesen 8 alkalommal került sor a megyei és helyi szinten sajtótájékoztatók megtartására. Ezen túl az EFK a sajtót és a nyilvánosságot különböző témájú sajtóközlemények közzétételével is tájékoztatta. Továbbá sok esetben külön újságírói felkérés és érdeklődés alapján volt lehetőségük a médiában megjelenni.

Az EFK 2012-ben a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőségek, a megyei kereskedelmi és iparkamarák, az Enterprise Europe Network, valamint szakmai szervezetek által szervezett szakmai napokon összesen 10 alkalommal tartott szakmai tárgyú előadásokat a fogyasztói tudatosság és a vállalkozások jogismeretének növelése érdekében.

 

Továbbá 2012-ben az EFK összesen 1039 esetben nyújtott telefonon, illetve elektronikus úton tájékoztatást a fogyasztók egyedi megkereséseire és kérdéseire. A fogyasztók rendszerint az őket megillető jogokról, a jogi lehetőségekről, a különböző kereskedelmi gyakorlatokról és általános fogyasztóvédelmi kérdésekről kértek tájékoztatást az EFK-tól.

 

Az EFK több rendezvényen és uniós tájékoztatási kampányban is részt vett a működésének megismertetése és a fogyasztók tájékoztatása érdekében. Példaként említhető az Utazás Kiállítás 2012, az Európa Nap 2012, a Légi Utasok Európai Napja és a turisztikai Főszezon Kiállítás.

 

Emellett az EFK számos hazai és európai uniós konzultációban, jogszabálytervezet véleményezésében is kifejtette szakmai véleményét a fogyasztóvédelmi szempontokat képviselve.

 

2012-ben hatékony és aktív együttműködést tartott fenn a fogyasztóvédelmi rendszer szereplőivel, melyek körében a békéltető testületek, a Europe Direct irodák, a SOLVIT központ, az Enterprise Europe Network, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, a FEOSZ és a Nemzeti Közlekedési Hatóság emelhetők ki. Azért fontosak ezek az együttműködések, mert ezek a szervezetek is tudják terjeszteni az EFK-s kiadványokat a saját helyi rendezvényeiken, valamint a magyar fogyasztók ezen szervezetek útján is tudomást szerezhetnek az EFK létezéséről és működéséről, azaz ezen szervezetek is tudják tájékoztatni a fogyasztókat arról, hogy határon átnyúló panaszukkal az EFK-hoz fordulhatnak jogi és szakmai segítségért.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.