Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek Európai uniós elismerés az NFH-nak - az EU kiválóra értékelte az Európai Fogyasztói Központ 2012. évi munkáját a határon átnyúló fogyasztóvédelemben

Európai uniós elismerés az NFH-nak - az EU kiválóra értékelte az Európai Fogyasztói Központ 2012. évi munkáját a határon átnyúló fogyasztóvédelemben

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működő Európai Fogyasztói Központ (EFK)

2012-ben végzett szakmai munkáját a 2011. évhez hasonlóan az Európai Unió ismételten a legmagasabb szintű minősítéssel, kiválóra értékelte. A hazánkban 2006 óta létező EFK legfontosabb feladata a határon átnyúló fogyasztói panaszok megoldásában való ingyenes közreműködés, valamint érdemi szakmai és jogi segítségnyújtás, a felek közötti megállapodás elérése érdekében.

Az EFK a kormányzat döntése alapján a fogyasztóvédelmi hatáskörök ésszerűsítése, a fogyasztói érdekek hatékonyabb védelme, valamint a szakmaiság erősítése érdekében

2011. január 1-től a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében, a hatóság égisze alatt működik. A szervezeti változtatás indokoltságát és megalapozottságát az EFK által 2012-ben elért eredmények is igazolják.

A Központ folyamatos országos és helyi szintű népszerűsítésének köszönhetően, valamint a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei révén egyre több magyar fogyasztó szerez tudomást a Központ létezéséről és szolgáltatásairól, amely a beérkezett panaszok számában is megmutatkozik. Az EFK-hoz 2012-ben összesen 320 új határon átnyúló panasz érkezett magyar fogyasztóktól uniós vállalkozásokkal szemben, illetve uniós fogyasztóktól magyar vállalkozásokkal szemben. Az összes panasz közül 176 (a 2011. évi adatokkal összevetve 23%-al több) került magyar fogyasztók, és 144 panasz pedig más tagállami, illetve izlandi és norvég fogyasztók által benyújtásra.

Az EFK sikerét mutatja, hogy közreműködése – amennyiben a fogyasztó igénye jogilag is alátámasztható és a fogyasztó nem bűncselekmény (pld: csalás) áldozata lett – az esetek 60-70%-ában sikerre vezetett, így 2012-ben nagyságrendileg 13.500.000,- Ft összegben érvényesítette sikeresen az európai (magyar és más uniós) fogyasztók határon átnyúló ügyletekből eredő vagyoni igényeit, amely összegből 7.830.000,- Ft visszaszerzése a magyar fogyasztók panaszainak megoldásából származott. Ez az összeg, amelyet az EFK érdemi segítségének köszönhetően ténylegesen visszakaptak a fogyasztók, azaz ügyeikben kompromisszum jött létre, és elkerülhetővé vált egy hosszadalmas bírósági eljárás.

Az EFK munkájának jelentőségét az a tény is erősíti, hogy a külföldi vállalkozások tevékenysége miatt sérelmet szenvedett fogyasztók követelései, kártérítési igényei általában viszonylag kisebb összeget tesznek ki, így a Központ segítségének hiányában – figyelemmel egy adott esetben magas költségekkel járó bírósági perre – ezen sok esetben jogos igények érvényesítésének megkísérlése, azaz a fogyasztói jogok gyakorlása elmaradna, amely így a külföldi vállalkozások nyereségét eredményezné.

Emellett az EFK 4 különböző, hasznos információkat tartalmazó fogyasztóvédelmi tárgyú kiadványt készített el magyar és angol nyelven, és a kiadványok országos terjesztése mellett a központ munkatársai előadásokat és oktatásokat tartottak a fogyasztók és a vállalkozások fogyasztóvédelmi ismereteinek szélesítése érdekében. Az EFK a tájékoztatási tevékenysége körében többek között az „Európa Nap 2012” eseményen, az Utazás Kiállításon, a Légi Utasok Európai Napján és a turisztikai Főszezon Kiállításon is képviseltette magát.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak a jövőben is kiemelt célja az Európai Fogyasztói Központ magas szintű szakmai munkájának fenntartása, a fogyasztók széleskörű tájékoztatása, a fogyasztóvédelemben érintett szervezetekkel, intézményekkel való hatékony együttműködés, valamint a központ tevékenységének további népszerűsítése, annak érdekében, hogy a magyar fogyasztók minél szélesebb köre szerezzen tudomást arról, hogy külföldi vállalkozással szembeni panaszuk esetén hol kaphatnak ingyenes, szakmai és jogi segítséget.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.