RSS
Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Hírlevél feliratkozás
Email: *
Név: *


Facebook


Hónap kérdése

KÉRDŐÍV AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG VAGY LAKÓHELY MIATTI HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBEZTETÉSRŐL

A kérdőív kitöltéséhez kattintson ide!

Főoldal Sajtószoba - Hírek Európai uniós elismerés az NFH-nak - az EU kiválóra értékelte az Európai Fogyasztói Központ 2012. évi munkáját a határon átnyúló fogyasztóvédelemben

Európai uniós elismerés az NFH-nak - az EU kiválóra értékelte az Európai Fogyasztói Központ 2012. évi munkáját a határon átnyúló fogyasztóvédelemben

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működő Európai Fogyasztói Központ (EFK)

2012-ben végzett szakmai munkáját a 2011. évhez hasonlóan az Európai Unió ismételten a legmagasabb szintű minősítéssel, kiválóra értékelte. A hazánkban 2006 óta létező EFK legfontosabb feladata a határon átnyúló fogyasztói panaszok megoldásában való ingyenes közreműködés, valamint érdemi szakmai és jogi segítségnyújtás, a felek közötti megállapodás elérése érdekében.

Az EFK a kormányzat döntése alapján a fogyasztóvédelmi hatáskörök ésszerűsítése, a fogyasztói érdekek hatékonyabb védelme, valamint a szakmaiság erősítése érdekében

2011. január 1-től a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében, a hatóság égisze alatt működik. A szervezeti változtatás indokoltságát és megalapozottságát az EFK által 2012-ben elért eredmények is igazolják.

A Központ folyamatos országos és helyi szintű népszerűsítésének köszönhetően, valamint a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei révén egyre több magyar fogyasztó szerez tudomást a Központ létezéséről és szolgáltatásairól, amely a beérkezett panaszok számában is megmutatkozik. Az EFK-hoz 2012-ben összesen 320 új határon átnyúló panasz érkezett magyar fogyasztóktól uniós vállalkozásokkal szemben, illetve uniós fogyasztóktól magyar vállalkozásokkal szemben. Az összes panasz közül 176 (a 2011. évi adatokkal összevetve 23%-al több) került magyar fogyasztók, és 144 panasz pedig más tagállami, illetve izlandi és norvég fogyasztók által benyújtásra.

Az EFK sikerét mutatja, hogy közreműködése – amennyiben a fogyasztó igénye jogilag is alátámasztható és a fogyasztó nem bűncselekmény (pld: csalás) áldozata lett – az esetek 60-70%-ában sikerre vezetett, így 2012-ben nagyságrendileg 13.500.000,- Ft összegben érvényesítette sikeresen az európai (magyar és más uniós) fogyasztók határon átnyúló ügyletekből eredő vagyoni igényeit, amely összegből 7.830.000,- Ft visszaszerzése a magyar fogyasztók panaszainak megoldásából származott. Ez az összeg, amelyet az EFK érdemi segítségének köszönhetően ténylegesen visszakaptak a fogyasztók, azaz ügyeikben kompromisszum jött létre, és elkerülhetővé vált egy hosszadalmas bírósági eljárás.

Az EFK munkájának jelentőségét az a tény is erősíti, hogy a külföldi vállalkozások tevékenysége miatt sérelmet szenvedett fogyasztók követelései, kártérítési igényei általában viszonylag kisebb összeget tesznek ki, így a Központ segítségének hiányában – figyelemmel egy adott esetben magas költségekkel járó bírósági perre – ezen sok esetben jogos igények érvényesítésének megkísérlése, azaz a fogyasztói jogok gyakorlása elmaradna, amely így a külföldi vállalkozások nyereségét eredményezné.

Emellett az EFK 4 különböző, hasznos információkat tartalmazó fogyasztóvédelmi tárgyú kiadványt készített el magyar és angol nyelven, és a kiadványok országos terjesztése mellett a központ munkatársai előadásokat és oktatásokat tartottak a fogyasztók és a vállalkozások fogyasztóvédelmi ismereteinek szélesítése érdekében. Az EFK a tájékoztatási tevékenysége körében többek között az „Európa Nap 2012” eseményen, az Utazás Kiállításon, a Légi Utasok Európai Napján és a turisztikai Főszezon Kiállításon is képviseltette magát.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak a jövőben is kiemelt célja az Európai Fogyasztói Központ magas szintű szakmai munkájának fenntartása, a fogyasztók széleskörű tájékoztatása, a fogyasztóvédelemben érintett szervezetekkel, intézményekkel való hatékony együttműködés, valamint a központ tevékenységének további népszerűsítése, annak érdekében, hogy a magyar fogyasztók minél szélesebb köre szerezzen tudomást arról, hogy külföldi vállalkozással szembeni panaszuk esetén hol kaphatnak ingyenes, szakmai és jogi segítséget.

 

Hasznosnak találta a fenti információkat? Várjuk véleményét, szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.