Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek EFK ismertsége nő

EFK ismertsége nő

Növekvő ismertség és hatékony panaszkezelés - az Európai Fogyasztói Központ 2013. évi eredményei

2013. szeptember közepéig a tavalyi év azonos időszakához képest 19%-kal nőtt (2013-ban 286 db, 2012-ben 240 db) a magyar fogyasztók által az Európai Fogyasztói Központhoz benyújtott határon átnyúló, az Európai Unió más tagállamában, Izlandon, illetve Norvégiában székhellyel rendelkező vállalkozásokat érintő panaszok száma.

A megnövekedett panaszszám egyrészt a magyar fogyasztók határon átnyúló vásárlásainak növekedésére is visszavezethető, másrészt pedig azt is mutatja, hogy a hazai fogyasztók egyre szélesebb köre szerez tudomást arról, hogy külföldi vállalkozással szembeni panasz esetén is létezik egy számukra ingyenesen érdemi jogi segítséget nyújtó fórum.

Az EFK közreműködésével elkerülhető egy esetleges költséges és hosszadalmas határon átnyúló bírósági pereskedés, valamint megállapodás, egyezség jöhet létre a vitában érintett felek között, amely ily módon a fogyasztói panasz tényleges rendezését, megoldását jelentheti.

Az EFK 2013-ban mindez idáig nagyságrendileg 10.250.000,- Ft összegben érvényesítette sikeresen az európai (magyar és más uniós) fogyasztók határon átnyúló ügyletekből eredő vagyoni igényeit, amely összegből 7.142.000,- Ft visszaszerzése a magyar fogyasztók panaszainak megoldásából származott. Ez az összeg, amelyet az EFK érdemi segítségének köszönhetően ténylegesen visszakaptak a fogyasztók, azaz ügyeikben kompromisszum jött létre, és elkerülhetővé vált egy hosszadalmas bírósági eljárás.

A ténylegesen visszaszerzett összeg mellett jelentős a nem számszerűsíthető, egyéb jogérvényesítési (fordítási költség, ügyvédi munkadíj, külföldi pereskedés költsége, stb) költség is, amelyet a fogyasztók a sikeresen megoldott ügyeknek köszönhetően el tudtak kerülni.

Fontos tudni, hogy az EFK közreműködése bármilyen tárgyú, termékértékesítéssel vagy szolgáltatásnyújtással kapcsolatos határon átnyúló panasz esetén kérhető. A fogyasztói panaszok leggyakrabban az alábbi területeket érintették:

 • A légiközlekedésben résztvevő utasok jogai, a légiközlekedés feltételei (késés, járattörlés, elveszett poggyászok, speciális szolgáltatások, foglalási feltételek, szerződési feltételek, stb);
 • Internetes vásárlásokkal kapcsolatos, valamint internetes szolgáltatásokból (online fizetési megoldások, online árverések, internetes játékok stb) eredő szerződéses panaszok (nemteljesítés, hibás teljesítés, garanciális-jótállási jogok, elállási jog, stb);
 • Hagyományos, üzletben történő vásárlások (hibás teljesítés, garanciális-szavatossági jogok, stb);
 • Autóbérlés;
 • Mobiltelefonokra letölthető tartalmak (emelt díjas hírközlési szolgáltatások), elektronikus hírközlési szerződések;
 • Üdülési jog (timeshare);
 • Utazási szerződések, szállásfoglalás, a szállás minősége;
 • Lakásbérlés;
 • Távolsági autóbusz- és vasúti közlekedést érintő panaszok;
 • Vállalkozási szerződések;
 • Egészségügyi (jellemzően fogászati) szolgáltatások.
 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.