Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek Határokon átnyúló fogyasztóvédelem fejlesztése: az Európai Bizottság a polgárok véleményére kíváncsi

Határokon átnyúló fogyasztóvédelem fejlesztése: az Európai Bizottság a polgárok véleményére kíváncsi

Európa 500 millió polgárát mindig ugyanazok a fogyasztói jogok kellene, hogy megillessék: akkor is, ha hazájukban, az Európai Unió valamely más országában vagy interneten keresztül vásárolnak. Az Európai Bizottság október 11-én konzultációt indított a fogyasztókkal, a fogyasztóvédelmi szervezetekkel és a vállalkozásokkal annak feltárása érdekében, hogy miként lehetne a legjobban fejleszteni a határokon átnyúló fogyasztóvédelmet.

Neven Mimica fogyasztóvédelmi biztos így nyilatkozott: „A fogyasztói jogok hatékony érvényesítésének javítása kiemelt fontosságú feladataim közé tartozik. Ma egész Európában úgy vásárolhatunk, mintha csak egy nagy bevásárlóközpontban lennénk. Azt szeretném megtudni a fogyasztóktól, az üzlettulajdonosoktól és a vállalkozásoktól, hogy hogyan erősíthetjük a fogyasztók védelmét – mindenekelőtt a határokon átnyúlóan – anélkül, hogy növelnénk a bürokráciát.”

A véleményfeltárás alapjául fog szolgálni a Bizottság folyamatos, jelenleg is zajló munkájához, amely a fogyasztóvédelmi végrehajtó szervek páneurópai hálózatának javítását célozza. E hálózat nélkülözhetetlen szerepet tölt be annak biztosításában, hogy az emberek szerte az EU-ban egyforma jogokkal rendelkezhessenek, függetlenül attól, hogy hol és kitől vásárolnak. Az internetes konzultációban 2014. január 31-ig lehet részt venni.

A nyilvános konzultáció keretében feltett konkrét kérdések

A konzultáció keretében a Bizottság az alábbi témákban szeretne visszajelzéseket kapni:

  • Milyen vizsgálati és beavatkozási eszközökre van szükségük a végrehajtó hatóságoknak ahhoz, hogy jobban együtt tudjanak működni a fogyasztói jogok megsértésének kezelésében bizonyos országokban?
  • Milyen szankciókra van szükség a jogsértő gyakorlatok alkalmazásától való hatékonyabb elrettentés érdekében?
  • Miként tudnának a végrehajtók hatékonyabban dolgozni, és határozottabban fellépni az olyan, Unió-szerte előforduló visszaélések ellen, amelyeket egy több országban is működő kereskedő követ el?

A szűkösen rendelkezésre álló állami pénzeszközök miatt e konzultáció egyik kulcsfontosságú kérdése, hogy hozzá tudna-e járulni (s ha igen, miként) egy összehangolt, uniós szintű megközelítés a források és a szakértelem egyesítéséhez, illetve hogyan lehetne hatékony, együttes végrehajtást elérni az olyan jogsértő gyakorlatok elleni küzdelemben, amelyek az uniós fogyasztókra és vállalkozásokra nézve egyaránt ártalmasak. Gyakorlati szinten a felmérés célja, hogy segítséget nyújtson a jobb mutatók kidolgozásához, feltárja az adatok megosztására szolgáló lehetőségeket, valamint hogy segítségével javítani lehessen a végrehajtásban alkalmazott módszereket.

Háttér

A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló uniós rendelet (2006/2004/EK rendelet) a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságokat egy páneurópai végrehajtó hálózaton belül kapcsolja össze. Ez a hálózat olyan uniós jogszabályok megsértésével foglalkozik, amelyek legalább két uniós országot érintenek.

Konkrét példa erre egy olyan távértékesítő kereskedő,amelynek székhelye egy adott országban van, és más országokban jogtalan, agresszív kereskedelmi praktikákat alkalmaz az ottani fogyasztókkal szemben.

A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet 2007-es hatálybalépése óta annak az uniós országnak a nemzeti hatósága, amelyben a fogyasztói érdekek kárt szenvedtek, felkérheti azt a tagállamot, amelyben a kereskedő székhelye van, hogy tegyen megfelelő intézkedéseket a jogsértés megszüntetésére. A végrehajtó hatóságok figyelmeztethetik is egymást az általuk feltárt jogellenes gyakorlatokra, amelyek más országokban is elterjedhetnek.

Az ugyanabban az ágazatban egymással versengő gazdasági szereplők egyre inkább hasonló marketingmódszereket alkalmaznak, következésképp az ezekkel járó jogellenes gyakorlatok EU-szerte terjednek. Ezen túlmenően új értékesítési csatornák alakulnak ki az interneten és a mobil kereskedelemben, így az esetleges jogellenes gyakorlatok gyorsabban terjedhetnek és egyre több uniós fogyasztót érinthetnek (a fogyasztók 50%-a állítja, hogy az interneten minden valószínűséggel jogellenes kereskedelmi gyakorlatokra bukkanhat a 2013 júliusi Fogyasztói Piacok Eredménytáblája/Consumer Market Scoreboard szerint).

forrás: http://ec.europa.eu/magyarorszag és www.nfh.hu

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.