Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek A Bizottság és a tagállamok lépéseket sürgetnek a mobilalkalmazásokkal kapcsolatos fogyasztói aggályok kezelésére

A Bizottság és a tagállamok lépéseket sürgetnek a mobilalkalmazásokkal kapcsolatos fogyasztói aggályok kezelésére

A mobilalkalmazások ágazata virágkorát éli Európában. Több mint 1 millió embernek biztosít munkát, és az általa képviselt érték a várakozások szerint az elkövetkező öt évben eléri a 63 milliárd eurót.

A mobilalkalmazások elemzésével foglalkozó külső platform, a Distimo szerint az egyik alkalmazásszállító – évi 10 milliárd euró feletti összegre becsült – jövedelmének mintegy 80%-a származik a fogyasztók által bizonyos egyedi tartalmakhoz vagy funkciókhoz való hozzáférés céljából valamely alkalmazás keretében végrehajtott vásárlásokból (az úgynevezett alkalmazáson belüli vásárlásokból).

Ahhoz, hogy a mobilalkalmazások ágazata teljes körűen kibontakoztathassa a benne rejlő lehetőségeket és továbbra is innovatív maradhasson, a termékeknek élvezniük kell a fogyasztók bizalmát. Az online játékok uniós piaca jelenleg több mint 50%-ban olyan játékokból áll, amelyeket „ingyenesként” reklámoznak, noha e játékok használata gyakran von maga után – időnként igencsak költséges – alkalmazáson belüli vásárlásokat.

A fogyasztók sokszor nincsenek teljes mértékben tisztában azzal, hogy pénzt adnak ki valamire, mivel az összeg automatikusan a hitelkártyájukra terhelődik. A gyermekek különösen ki vannak szolgáltatva az „ingyenesen letölthető” de nem „ingyenesen játszható” játékok használatával összefüggő veszélyeknek.

Az Európa minden részéből érkező panaszok nyomán az Európai Bizottság február 27-én és 28-án találkozik a nemzeti jogérvényesítő hatóságok és egyes jelentős technológiai vállalatok képviselőivel, abból a célból, hogy megvitassák az említett aggályokat. Az iparág felkérést fog kapni arra, hogy egyértelműen megjelölt határidőn belül találjon megoldást a szóban forgó problémákra és ezáltal megfelelő védelmet biztosítson a mobilalkalmazásokat vásárló fogyasztók számára.

Viviane Reding alelnök, az Unió jogérvényesülésért felelős biztosa a következőket nyilatkozta: „A mobilalkalmazások uniós iparágában óriási lehetőségek rejlenek, legyen szó akár a munkahelyteremtésről és a növekedésről, akár mindennapi életünk színvonalának innovatív megoldások révén történő javításáról. Ahhoz, hogy az ágazat kiaknázhassa e lehetőségeket, elengedhetetlen, hogy a fogyasztók megbízzanak az új termékekben. A fogyasztók megtévesztése egyértelműen helytelen üzleti modell, és az uniós fogyasztóvédelmi szabályok szellemével is ellentétes. Az Európai Bizottság nagyon konkrét válaszokat vár a mobilalkalmazások iparágától a polgárok és a nemzeti fogyasztóvédelmi szervezetek által megfogalmazott aggályokra.”

Neven Mimica fogyasztópolitikai biztos a következőket mondta: „A fogyasztóknak és különösen a gyermekeknek megfelelőbb védelemre van szükségük az alkalmazáson belüli vásárlásokból eredő, előre nem látott költségekkel szemben. A nemzeti jogérvényesítő hatóságok és az Európai Bizottság tárgyalásokat folytatnak az iparág képviselőivel arról, hogyan lehet megoldani ezt a problémát, amely – amellett, hogy anyagi károkat okoz a fogyasztóknak – e nagyon ígéretes piac hitelességét is alááshatja. Amennyiben sikerül a lehető leghamarabb konkrét megoldásokat találni, mindenki jól jár.”

Az iparág képviselőivel tartandó találkozókon az uniós jogérvényesítő hatóságok ismertetni fogják közös álláspontjukat arról, hogy miként kell alkalmazni a vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályokat a szóban forgó területen. A kezdeményezést a dán fogyasztóvédelmi ombudsman irányítja. Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Belgium, Luxemburg és Litvánia a fogyasztói jogok Unió-szerte történő érvényesítéséért felelős fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat tagjaként ugyancsak részt vesz a találkozókon.

A fogyasztók által felvetett és a találkozókon megvitatandó négy legfontosabb témakör a következő:

  • az „ingyenesként” reklámozott játékok ne téveszthessék meg a fogyasztókat a ténylegesen felmerülő költségek tekintetében;
  • a játékok ne buzdíthassák közvetlenül a gyermekeket különféle, a játékhoz tartozó tételek megvásárlására vagy arra, hogy rábírjanak egy felnőttet ilyen tételek számukra történő megvásárlására;
  • a fogyasztók kapjanak megfelelő tájékoztatást a fizetési feltételekről, és a vásárlások értéke ne kerüljön automatikusan lehívásra az alapbeállítások révén, a fogyasztók kifejezett hozzájárulása nélkül;
  • az értékesítők adjanak meg egy e-mail címet, amelyen a fogyasztók kapcsolatba léphetnek velük, amennyiben felvilágosításra van szükségük vagy panaszt kívánnak tenni.

 

A következő lépések:

A találkozók alkalmat adnak a Bizottságnak és a tagállami hatóságoknak arra, hogy a fogyasztók által megfogalmazott aggályok kezelése érdekében megegyezésre jussanak az iparág képviselőivel. A találkozók kimenetelétől függetlenül az Európai Bizottság a fogyasztói jogok érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságokkal közösen továbbra is figyelemmel kíséri a fejleményeket, és szükség esetén meghozza a megfelelő intézkedéseket.

 

Háttér

Az online, illetve mobiljátékok és -alkalmazások uniós piaca virágkorát éli. 2011-ben az Egyesült Királyságban, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Hollandiában és Belgiumban a fogyasztók a becslések szerint összesen 16,5 milliárd eurót költöttek online játékokra.

A Bitkom (a németországi távközlési, valamint információs és kommunikációs technológiákkal foglalkozó iparágat képviselő szervezet) által készített külső tanulmány szerint az alkalmazáson belüli vásárlásokból származó bevételek 2012 és 2013 között egyedül Németországban a duplájukra növekedtek, elérve a 240 millió eurós értéket. A fogyasztók közül több mint egymillióan 10 és 19 év közötti gyerekek, illetve tinédzserek.

A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló uniós rendelet (azaz a 2006/2004/EK rendelet) a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságokat egy páneurópai jogérvényesítő hálózaton belül kapcsolja össze. E hálózatnak köszönhetően valamely uniós ország nemzeti hatósága felkérheti egy másik uniós ország illetékes hatóságát, hogy az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal kapcsolatos, több országot érintő jogsértés esetén tegye meg a megfelelő lépéseket.

Az együttműködés a fogyasztóvédelem számos különböző területének szabályozására kiterjed, így például a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvre és a szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló irányelvre is.

A tisztességes verseny előmozdítását szolgáló egyesült királysági hivatal, az Office of Fair Trading által az online játékokra és az alkalmazáson belüli vásárlásokra vonatkozóan 2014. január 30-án közzétett elvek összhangban vannak ezzel a kezdeményezéssel.

 

További információk

A fogyasztók jogainak érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok közös álláspontja, amelyet a fogyasztóknak a játékokhoz kapcsolódó mobilalkalmazásokkal összefüggő veszélyekkel szembeni védelme tárgyában dolgoztak ki, itt érhető el:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/joint-projects_en.htm

Forrás: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-187_hu.htm

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.