Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek A fogyasztói jogok hatósági ellenőrzése az utazási honlapokon

A fogyasztói jogok hatósági ellenőrzése az utazási honlapokon

A nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok Európai Bizottság által irányított 2013-as akciója keretében 552 ellenőrzött honlapból 382 esetében találtak az európai fogyasztóvédelmi jogszabályokkal ellentétes tartalmakat. Az ezt követő határozott fellépésnek köszönhetően e honlapok 62%-a ma már a szabályoknak megfelelően bánik a fogyasztókkal.

A fennmaradó 38% további szankciókra számíthat, mivel az európai hatóságok nem nyugszanak addig, amíg a fogyasztók jogait maximálisan tiszteletben nem tartják.

"Az Európai Unióban minden harmadik internethasználó szokott utazást és szállást foglalni az interneten. Biztosak kell, hogy lehessenek abban, hogy az online foglalás biztonságos és megbízható. Az 552 ellenőrzött internetes utazási oldal 62%-a mára már megfelel az uniós fogyasztóvédelmi előírásoknak, hála a tagállamok és a Bizottság közös fellépésének. Nem leszek nyugodt addig, amíg a fogyasztók jogait teljes körűen el nem ismerik, és a meglévő kereteken belül mindent meg fogok tenni ennek érdekében”
– nyilatkozta Neven Mimica, az EU fogyasztópolitikai biztosa.

Az Európai Bizottság rendszeresen szervez összehangolt ellenőrzéseket, amelyek keretében a honlapokat a nemzeti végrehajtó hatóságok kampányszerűen vizsgálják meg. Céljuk a fogyasztóvédelmi szabályok betartásának ellenőrzése, és szükség esetén kikényszerítése. 2013 nyarán a tagállami hatóságok a repülőjegyeket és szállodai tartózkodásokat értékesítő honlapokat vették górcső alá, akár közvetítők, akár közvetlen értékesítők tartották fenn azokat. Összesen 552 ilyen honlapot vizsgáltak meg.

Az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeképp 382 olyan honlapot azonosítottak, amely nem felelt meg az uniós fogyasztóvédelmi előírásoknak, a szabályosan működő oldalak aránya csupán 31% volt. A tagállami hatóságok ezután vagy megkeresték a nem szabályosan működő honlapokat üzemeltető hazai vállalkozásokat, és felszólították őket az uniós fogyasztóvédelmi előírások betartására, vagy – külföldi vállalkozások esetében – az illetékes tagállamtól kértek segítséget. A mai napig 173 honlapon történtek meg a szükséges kiigazítások, így a szabályoknak megfelelő honlapok aránya már eléri az ellenőrzött oldalak 62%-át. 209 honlap fenntartója ellen eljárás van folyamatban, közülük 52 ígéretet tett a hibák orvoslására.

Pontosan mit ellenőriztek?

A fellépés során azt vizsgálták, hogy a szolgáltatások fő jellemzőinek adatai könnyen elérhetőek-e; hogy az árat a folyamat elején feltüntetik-e, a választható elemekkel együtt; hogy a honlapokon szerepel-e olyan e-mail cím, ahová kérdéssel vagy panasszal lehet fordulni; valamint hogy a honlap a vásárlást megelőzően megadja-e közérthető formában a szolgáltatáshoz kapcsolódó feltételeket. A leggyakrabban feltárt problémák a következők voltak:

a kereskedő neve, különösen az e-mail címe nem volt feltüntetve, pedig ezt kötelező megadni, hogy a fogyasztók tudják, kihez fordulhatnak – 162 honlap nem tartalmazta ezt az információt (30%);

hiányoztak a panasztételre vonatkozó egyértelmű utasítások 157 honlap nem tartalmazta ezt az információt (28%);

a választható szolgáltatások ára, például a poggyászdíj, a biztosítási díj vagy az elsőbbségi beszállás nem választhatóként van feltüntetve – ez 133 honlap esetében jelentkezett (24%);

a szolgáltatás teljes ára nem szerepel központi helyen, amikor a foglalás fő elemeit először áttekintik – 112 honlapról hiányzott ez az információ (20%).

Mi történik ezután?

A továbbra is szabálytalan 209 honlap esetében nemzeti szinten közigazgatási vagy jogi eljárások indultak, a turisztikai ágazat egyes módszereit pedig további felülvizsgálatnak vetik alá abból a szempontból, hogy a fogyasztókat megfelelően tájékoztatják-e, támogatva a tájékozott döntéshozatalt.

Háttér-információk

A honlapok összehangolt ellenőrzése (ún. „sweep” ellenőrzés) a fogyasztói jogszabályok megszegésével járó esetek feltérképezésére és a szabálykövető magatartás biztosítására irányul. A folyamatot az Európai Bizottság koordinálja, és a nemzeti hatóságok egymással párhuzamosan dolgoznak, a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet előírásainak megfelelően. Az utazási szolgáltatások összehangolt ellenőrzésére 27 uniós tagállamban1, valamint Norvégiában és Izlandon került sor 2013 júniusában. A végrehajtási szakasz még most is tart. 2007 óta ez a hetedik összehangolt ellenőrzés. Most a légi utakat és a szálláshelyeket kínáló honlapokat nézték át, ha egy honlap mindkettőt értékesíti, akkor azt kétszer számolták.

Egyre több európai polgár vásárol utazási szolgáltatást az interneten: 2012-ben az internet-hozzáféréssel rendelkező európai fogyasztók 32%-a foglalt online repülőjegyet vagy szállodai szobát (az Eurostat 2012-es e-vásárlási felmérése szerint). Az utazás, az idegenforgalom és a kapcsolódó ágazatok az EU GDP-jének hozzávetőleg 10%-át adják. Az európaiak 2011-ben valamivel több mint 1 milliárd szabadidős utazást tettek, melyek csaknem 80%-a az Unión belüli út volt.

Forrás: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-436_hu.htm

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.