Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek Európai Fogyasztói Központok Hálózata 2005-2015 – 10 éve a határon átnyúló fogyasztói jogok védelmében

Európai Fogyasztói Központok Hálózata 2005-2015 – 10 éve a határon átnyúló fogyasztói jogok védelmében

A határon átnyúló fogyasztóvédelemben fontos szerepet betöltő Európai Fogyasztói Központok Hálózata (ECC-Net) 2005 óta védi az európai fogyasztók érdekeit, és a Hálózat 2015-ben ünnepli működésének 10 éves évfordulóját. A Hálózatot az Európai Unió 28 tagállamában, valamint Izlandon és Norvégiában az Európai Unió társfinanszírozásával működő nemzeti Európai Fogyasztói Központok alkotják. Hazánkban az Európai Fogyasztói Központ Magyarország - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alatt álló - Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében végzi tevékenységét.

10 éves az Európai Fogyasztói Központok Hálózata

Az ECC-Net eredményeinek bemutatására 2015. június 2-án az Európai Parlamentben került sor Brüsszelben. A Hálózat az elmúlt 10 évben több mint 650 000, a fogyasztói jogokkal kapcsolatos tájékoztatás-kérést válaszolt meg, továbbá 300 000 határon átnyúló (amikor a fogyasztó lakóhelye és a vállalkozás székhelye különböző országban, de valamely uniós tagállamban, Izlandon vagy Norvégiában található) fogyasztói panasz rendezésében működött közre, melyek kétharmada békés úton, az érintett fogyasztó és vállalkozás megállapodása útján megoldódott.

Věra Jourová fogyasztóvédelemért felelős uniós biztos szerint: „A fogyasztóvédelmi politika a Bizottság feladatai között egy rendkívül fontos terület, figyelembe véve a Juncker Bizottság kiemelt prioritásait is. Egy erős és koherens fogyasztóügyi politika elengedhetetlen ahhoz, hogy az európai fogyasztók és vállalkozások teljes mértékben kihasználják a Digitális Egységes Piac előnyeit. Ahogy az online vásárló fogyasztók száma folyamatosan növekszik, az Európai Fogyasztói Központok szerepe a határon átnyúló fogyasztói panaszok és jogviták megoldásában, valamint a fogyasztók tájékoztatásában egyre fontosabbá válik, ezáltal is biztosítva a fogyasztói jogok érvényesülését, valamint azt, hogy a fogyasztók teljes bizalommal legyenek a digitális gazdaság irányába."

Az Európai Fogyasztói Központok elsődleges feladata tehát az uniós egységes belső piacba és a határon átnyúló vásárlásokba vetett fogyasztói bizalom erősítése, valamint a fogyasztói tudatosság növelése. Ehhez kapcsolódóan az Európai Fogyasztói Központok ingyenes segítséget nyújtanak a fogyasztók részére a határon átnyúló egyedi fogyasztói panaszok és jogviták rendezéséhez, azaz közreműködnek a felek közötti egyezség, megállapodás elérése érdekében.

Az elmúlt évtizedben rohamosan fejlődött az EU-n belüli turizmus és elektronikus kereskedelem, ezért a Hálózat kulcsszerepet kapott a fogyasztók részére való tanácsadásban és a határon átnyúló panaszkezelés terén az uniós belső piac előnyeinek teljes kihasználása érdekében.

A Hálózat céljaival összhangban a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság égisze alatt működő hazai Európai Fogyasztói Központ (EFK) is kiemelt feladatának tekinti működésének megismertetését a magyar fogyasztók körében, azaz azt, hogy a magyar fogyasztók tudjanak arról, hogy milyen jogaik vannak, valamint milyen magyarországi fórumhoz fordulhatnak, ha külföldi vállalkozással szemben merül fel valamilyen problémájuk online vásárlás vagy külföldi utazásuk során.

Határon átnyúló fogyasztói panasz esetén a fogyasztói jogok külföldi cégekkel szembeni gyakorlása nyelvi és jogi nehézségekbe ütközhet, ekkor az Európai Fogyasztói Központ ingyenes, személyre szabott tanácsadást és szakmai, jogi segítséget tud nyújtani a külföldi vállalkozással való kapcsolatfelvétel, továbbá a panasz érdemi megoldásának és a fogyasztói jogok érvényesítésének megkísérlése érdekében. Az EFK közreműködésével elkerülhető egy esetleges külföldi céggel szembeni hosszadalmas határon átnyúló bírósági pereskedés, valamint megállapodás, egyezség jöhet létre a vitában érintett felek között.

Az Európai Fogyasztói Központ ingyenes közreműködése bármilyen fogyasztóvédelmi tárgyú, az EU-ban, Izlandon vagy Norvégiában honos külföldi vállalkozással szembeni határon átnyúló panasz esetén kérhető, így az EFK többek között légi közlekedéssel, vasúti vagy buszos utazással, külföldi szállásfoglalással, szállás minőségével, autóbérléssel kapcsolatos panaszokban, külföldön vásárolt termékekkel összefüggő garanciális jogok érvényesítésében is segíthet a sérelmet szenvedett magyar fogyasztók számára.

Az EFK eredményességét mutatja, hogy évente több száz panaszügy megoldásához nyújt szakmai segítséget. A szervezet 2014-ben 16.342.000,- Ft összegben érvényesítette sikeresen az európai (magyar és más uniós) fogyasztók határon átnyúló, termékértékesítésből vagy szolgáltatásnyújtásból eredő ügyleteiből eredő vagyoni igényeit, amely összegből 10.738.000,- Ft-ot a magyar fogyasztók kaptak meg. A sikeresen megoldott ügyeknek köszönhetően az érintett fogyasztók elkerülhették az esetleges határon átnyúló pereskedéssel kapcsolatos járulékos (bírósági és fordítási, stb.) költségeket is.

Az EFK-hoz fogyasztói tanácsadásért vagy panasz benyújtása érdekében az info@magyarefk.hu e-mail címen és a www.magyarefk.hu weboldalon elérhető online panaszbejelentő nyomtatványon lehet fordulni.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.