Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek Európai Fogyasztói Csúcstalálkozó, középpontban a 10 éves EFK hálózattal és a Digitális Belső Piaccal

Európai Fogyasztói Csúcstalálkozó, középpontban a 10 éves EFK hálózattal és a Digitális Belső Piaccal

Az Európai Fogyasztói Csúcstalálkozót (European Consumer Summit) az Európai Bizottság rendezi meg minden évben, amelyen több mint 500 kulcsfontosságú Európai Uniós és nemzetközi döntéshozó és érintett fél vesz részt többek között az Európai Parlament, a nemzeti kormányok és hatóságok, fogyasztói szervezetek, valamint a tudományos és üzleti szféra képviseletében. Az idei rendezvény június 1-2. között került megrendezésre.

Június 1-jén plenáris és szemináriumi üléseket tartottak, amelyek a fogyasztói jogok védelmének kérdését négy fő téma köré építették: fogyasztói tájékoztatás a Digitális Belső Piacon, energia-unió – új terv az energia-fogyasztóknak, hatékony jogalkalmazás a digitális környezetben, valamint adósságkezelés – az adóssággal kapcsolatos tanácsadás szerepe. A találkozó második napján a résztvevő szakemberek a fogyasztói politika jövőjéről folytattak eszmecserét.

A csúcstalálkozó egyik központi témája az idén 10 éves Európai Fogyasztói Központok Hálózata volt. A Hálózat nagyon fontos szerepet tölt be abban, hogy az EU fogyasztói tájékozódjanak a jogaikról, és a nemzeti központokon keresztül segítséget nyújt nekik a határon átnyúló vásárlásaikkal kapcsolatos ügyekben.

Vera Jourová, az Európai Bizottság igazságügyért, fogyasztóvédelemért és esélyegyenlőségért felelős biztosa beszédében kiemelte a Digitális Belső Piac jelentőségét. Mint elmondta, e kezdeményezés célja, hogy az egyre inkább digitalizálódó társadalomban a lehető legjobb megoldást kínálja a fogyasztók számára. Hangsúlyozta, hogy a fogyasztóknak lehetővé kell tenni, hogy döntési szabadságuk mellett profitáljanak a védelemből, és bátorítani kell őket, hogy bizalommal vegyenek részt a Digitális Belső Piac működésében.

A csúcstalálkozón ismertették az EU-s fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködési platformja, a CPC Hálózat keretében lefolytatott koordinált akciónak („2014 Sweep”) az eredményeit is, amely során a nemzeti hatóságok azt vizsgálták és ellenőrizték, hogy az elektronikai készülékeket értékesítő weboldalak hogyan alkalmazzák a termékek szavatosságára és jótállására vonatkozó EU-s jogszabályokat. A közös akcióban 26 EU tagállam, valamint Norvégia és Izland vett részt.

Az akció keretei között a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok 437 weboldalt vizsgáltak meg, amelyek a népszerűségük és a beérkező fogyasztói panaszok alapján kerültek kiválasztásra. A hatóságok azt ellenőrizték, hogy az elektronikus készülékeket online értékesítők megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztókat az őket a törvény alapján ingyenesen megillető szavatossági jogaikról, és – amennyiben adott esetben alkalmazandó – a jótállásról. Azt is vizsgálták, hogy a weboldalak közlik-e azt az email címet, amelyen fogadják a fogyasztói panaszokat és kérdéseket, valamint, hogy a szerződési feltételeket elérhetővé teszik-e már a vásárlást megelőzően. A vizsgálat befejeztével a hatóságok felvették a kapcsolatot azon vállalkozásokkal, amelyek nem feleltek meg az EU fogyasztóvédelmi jogszabályainak. Ennek eredményképp a megkeresett vállalkozások 157 weboldalt módosítottak, 78 weboldal esetében pedig még folyamatban vannak az eljárások. Magyarország is eredményesen vett részt az akcióban, melynek eredményeképp a hatóság megállapította, hogy az ellenőrzött weboldalak 100 %-a megfelel az EU-s jogszabályoknak.

Vera Jourová EU biztos üdvözölte a vizsgálat eredményét, miszerint az összes ellenőrzött weboldal 82 %-a megfelel a vonatkozó jogszabályok elvárásainak.

Forrás: www.nfh.hu

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.