Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek Hasznos fogyasztóvédelmi vonatkozású információk a görögországi bankokat érintő banki szünnapokkal és banki átutalásokkal kapcsolatban

Hasznos fogyasztóvédelmi vonatkozású információk a görögországi bankokat érintő banki szünnapokkal és banki átutalásokkal kapcsolatban

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működő Európai Fogyasztói Központ Magyarország (EFK) a görög társközpontjától értesült a görögországi bankokat, így a külföldre irányuló banki tranzakciókat érintő legújabb hírekről.

2015. június 28-án, a görög kormány sürgős tőke-ellenőrzési intézkedéseket léptetett életbe, melynek része volt valamennyi görög és külföldi bank fiókvállalatainak bezárása és a napi banki tranzakciók limitálása („banki szünnap”).

A 2015. július 12-i Euro-csúcstalálkozón megszületett Görögországgal a megállapodás, melyet pozitív eredmények tekintenek az ország leendő gazdasági helyzete tekintetében, és melynek eredményeként a görög kormány 2015. július 18-án visszavonta a banki szünnapra vonatkozó döntését, és úgy határozott, hogy 2015. július 20-án hétfőn a bankok fiókvállalatai ismét kinyithatnak.

A tőke-ellenőrzési és korlátozási intézkedések továbbra is hatályban maradtak, de a görögországi fogyasztói központtól kapott információk szerint ezek az intézkedések kizárólag a görög bankoknál vezetett számlákat érintik. Azok a Görögországba utazó fogyasztók, akik saját országukban működő bankoknál (magyar fogyasztó esetén magyarországi bankoknál) vezetett számlával rendelkeznek, a bankkártyájukkal szabadon vehetnek fel pénzösszeget, melynek maximális összegét kizárólag a kártyakibocsátó bankkal történt megállapodás szerinti napi limit határozza meg.

A fentieken túl a görög fogyasztói központtól kapott tájékoztatás szerint a bank- és hitelkártyákat elfogadott fizetőeszköznek kell tekinteni a görögországi kiskereskedelmi egységekben, illetve minden olyan üzletben, amelyek rendelkeznek kártyás fizetésre rendszeresített terminállal. E tekintetben szükséges megjegyezni, hogy a görög kereskedők nem utasíthatnak vissza bank- vagy hitelkártyával történő fizetést és amennyiben bárki ilyen jellegű esettel találkozik, azt jelentheti az illetékes görög hatóságoknál (rendőrség, turisztikai hatóságok, a Kereskedelmi és Fogyasztói ügyekkel foglalkozó Főtitkárság).

A görög társközpont tájékoztatása szerint általános jelleggel elmondható, hogy azok a turisták, akik már Görögországban tartózkodnak, és azok is, akik még csak oda készülnek, biztos, hogy problémamentesen élvezhetik az ott tartózkodásukat.

Végezetül a görög fogyasztói központ arra is felhívta a figyelmet, hogy a Görögországon kívüli külföldi bankoknál vezetett bankszámlákra történő készpénz vagy tőke átutalás továbbra sem engedélyezett, kivéve azokat az eseteket, amikor külföldi tandíjat vagy orvosi kezelési díjat kell kifizetnie az érintett személynek.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a görög vállalkozásokkal szembeni határon átnyúló fogyasztói panaszoknak az Európai Fogyasztói Központok Hálózata, így az Európai Fogyasztói Központ Magyarország közreműködésével történő informális rendezése során előfordulhat, hogy amennyiben a fogyasztói központok közreműködésének eredményeként a bepanaszolt görög vállalkozás és a fogyasztó között megegyezés születik, a fogyasztó vagyoni igényének teljesítése, azaz a kártalanítási összeg banki átutalással történő eredményes teljesítése során problémák léphetnek fel a külföldre irányuló banki tranzakciók tekintetében fennálló előzőekben kifejtett korlátozások okán. A görög fogyasztói központ tájékoztatása szerint a görög bankokból külföldre irányuló banki átutalással kapcsolatban fennálló jelenlegi szigorítások remélhetőleg csak átmeneti jellegűnek tekinthetőek.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban újabb információ érkezik az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának görög szervezetétől, arról további tájékoztatást nyújtunk majd.

Amennyiben a magyar fogyasztóknak további kérdésük vagy olyan fogyasztói panaszuk van, amelyet egy görögországi székhelyű vállalkozással nem sikerült rendezniük, az Európai Fogyasztói Központ Magyarországhoz javasolt fordulni. A Központ tájékoztatást és ingyenes jogi segítségét nyújt az EU másik tagállamában, Izlandon vagy Norvégiában honos vállalkozásokkal szembeni panaszok rendezésének megkísérlése érdekében. (info@magyarefk.hu; www.magyarefk.hu)

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.