Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek KEOP-6.4.0/14-2015-0001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ KIEMELT PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNYE

KEOP-6.4.0/14-2015-0001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ KIEMELT PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNYE

Mit vegyünk? Mit tegyünk, hogy környezettudatosabbak legyünk? A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2015.08.25-én tartotta a „Fenntartható életmód a fogyasztóvédelem eszközrendszerén keresztül” elnevezésű, 341.213.609 Ft. támogatási összegű KEOP-6.4.0/14-2015-0001 azonosító számú kiemelt projekt nyitó rendezvényét, amely a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

nyitórendezvény

Társadalmunkban a fogyasztás, a különböző termékek felhasználása és elfogyasztása közvetlen és közvetett környezeti terhelést okozó tényezőként jelenik meg. A fogyasztás jellemzőiből származó környezeti problémák okai sokrétűek, melyben jelentős szerep jut a fogyasztói szokásoknak.

De mit tehetünk még környezetünk megóvásáért? Hogyan lehetünk környezettudatosabbak? Mit vegyünk? Mit tegyünk? Milyen szempontok alapján döntsünk?

„A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság környezettudatosságot növelő kampányt indított, a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében. Az országos szintű projekttel célunk a fogyasztással, fogyasztói magatartással összefüggő, azokból következő környezeti problémák, kedvezőtlen hatások csökkentése a fogyasztói döntések megfelelő orientálásával. A szemléletformáló kampánnyal szeretnénk hozzásegíteni a lakosságot azokhoz a kézzelfogható, konkrét információkhoz, amelyek birtokában környezeti szempontból is kedvező döntéseket hozhatnak a mindennapjaik során...”- említi beszédében Dr. Szente István a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mb. főigazgatója.

nyitórendezvény

Ezek az információk azokra a fenntarthatóság szempontjából is lényeges termékekre – konkrét vizsgálatok tárgyaiként –, szolgáltatásokra fókuszálnak, amelyekkel a vásárló a mindennapi élethelyzetekben gyakran találkozik, elősegítve a környezetbarát termékek és szolgáltatások vásárlását, valamint ezek környezetbarát használatát.

A szemléletformáló kampányok és rendezvények során célunk a napi, vagy a háztartáshoz kapcsolódó viselkedési alternatívák megismertetése és tudatosítása, az alábbiak szerint:

  1. „Válassza a „helyi”, illetve a minél kisebb szállítási távolságot igénylő termékeket!”
  2. „Válassza az alacsony feldolgozottságú, minél kevésbé csomagolt, vagy minél környezetbarátabb módon csomagolt termékeket!”
  3. „Vásároljon biotermékeket!”
  4. „Használjon környezetbarát tisztítószereket!”
  5. „Törekedjen az erőforrásokkal való takarékosságra!”

A 409.496.230 Ft összköltségű, 341.213.609 Ft. támogatású kiemelt projekt az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósul meg. Az európai uniós támogatás segítségével elérendő célok:

  • A környezettudatosságra nevelő, a környezettudatos magatartásformák, szemléletek, közvetítése fogyasztóvédelmi intézkedések megvalósításával,
  • a környezettudatos fogyasztói magatartás erősítése.

„A kampány során a fogyasztók országszerte 39 helyszínen találkozhatnak majd például az NFH kamionjával, ahol, lehetőség nyílik az üzenetek interaktív átadására, személyes eszmecserére, egészen 2015. október 31-ig. Ez a fajta közvetlen információs csatorna újdonságként jelenik meg a hatóság kommunikációjában.  A kampány során szakértő kollégák várják az érdeklődők kérdéseit és adnak tanácsot a hozzájuk fordulóknak. Éljenek a lehetőséggel és keressék az NFH képviselőit, hiszen a programok ideje alatt minden korosztály számára – egészen kicsi kortól, játékos formában – olyan hasznos információkat nyújtunk, melyeket könnyedén beépíthetnek mindennapi életükbe a környezetbarát életforma elérése érdekében. Örömünkre szolgál, hogy a projekt során közvetíteni kívánt üzenet széles körben támogatókra talált, így a rendezvénysorozat megvalósításhoz nevét és arcát adta a hazai zenei világ jeles képviselője Molnár Ferenc Caramel, növelve a mondanivalónk súlyát és jelentőségét.„– tudatta Kiss Anita, az NFH szóvivője.

nyitórendezvény

Molnár Ferenc Caramel beszédében kiemelte: „Szülőként és közszereplőként is értéket szeretnék közvetíteni. Számomra ugyanúgy fontos a családom jövője, mint a magyar emberek jövője is, aminek meghatározó feltétele az élhető környezet. „Egyedül nem megy” szól az elhíresült mondat, de hiszem, hogyha mindannyian teszünk a környezetünk megóvásáért, annak már kézzelfogható eredménye lesz. Ezért arra buzdítok mindenkit, hogy látogasson el az NFH kampányának rendezvényeire, keressék az NFH kamiont, figyeljék plakátjainkat, kérdezzenek és hasznosítsák a szerzett ismereteket! Tegyünk együtt a jövőnkért!”

nyitórendezvény

A fogyasztók a kampány kiemelt üzeneteivel nemcsak az említett rendezvényeken találkozhatnak, de azok megjelennek további kisfilmekben, óriásplakátokon, rádiós és televíziós műsorokban is. A környezettudatossági szempontok figyelembevételével újul meg a hatóság számos online felülete, továbbá új mobil applikáció is kifejlesztésre kerül.


Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.