Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Törölték a repülőjáratát vagy késett a repülőgépe, elveszett a poggyásza, esetleg problémás volt az autóbérlés vagy rossz minőségű szállást kapott?
– A nyári pihenés és szabadság során külföldi cégekkel szemben felmerült panaszok esetén is segít az Európai Fogyasztói Központ

A nyári szabadságolások alkalmával idén is sok magyar fogyasztó utazott repülővel külföldre, bérelt autót, foglalt közvetlenül vagy közvetítőn keresztül külföldi szálláshelyet, valamint vett igénybe turisztikai és szabadidős szolgáltatásokat a külföldi célországban. Amennyiben a külföldi utazásunk vagy nyaralásunk mégsem úgy alakult, ahogy elterveztük, kiemelten fontos, hogy fogyasztóként tudjunk arról, hogy milyen jogaink vannak a külföldi szolgáltatókkal és vállalkozásokkal szemben felmerült panaszok esetén, azokat milyen módon gyakorolhatjuk hazaérkezésünk után, és hol kaphatunk érdemi segítséget a panaszok rendezéséhez.

Amennyiben az érintett külföldi szolgáltatóval a helyszínen nem tudtuk rendezni határon átnyúló fogyasztói panaszunkat, vagy a hazaérkezés után elküldött panaszlevelünkre a szolgáltató nem válaszolt vagy elutasító választ adott, javasolt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működő Európai Fogyasztói Központ Magyarország (EFK) ingyenes, személyre szabott, szakmai és jogi segítségét kérni.

Az Európai Fogyasztói Központ – amely az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának hazai tagja – ingyenes segítséget és tájékoztatást nyújt a termékértékesítésből vagy szolgáltatásnyújtásból eredő, az EU másik tagállamában, Izlandon vagy Norvégiában honos külföldi vállalkozásokkal szembeni határon átnyúló fogyasztói panaszok rendezésének, valamint a fogyasztói követelés és a fogyasztói jogok érvényesítésének megkísérlése érdekében.

Az EFK a turizmus körében többek között a légiközlekedéssel (járatkésés, járattörlés, elveszett vagy károsodott poggyász, stb), külföldi szállásfoglalással, a szállás minőségével, autóbérléssel, vasúti vagy buszos utazással kapcsolatos panaszok rendezésében és a külföldön vásárolt termékekkel összefüggő garanciális jogok érvényesítésében is segíthet a sérelmet szenvedett magyar fogyasztóknak. A központ közreműködésével elkerülhető egy külföldi céggel szembeni esetleges hosszadalmas határon átnyúló bírósági pereskedés, valamint megállapodás, egyezség jöhet létre a vitában érintett felek között.

Az EFK ismertsége a magyar fogyasztók körében folyamatosan növekszik, hiszen a Központhoz egyre több magyar fogyasztó fordul határon átnyúló panaszával. A tavalyi év azonos (január 1. és szeptember vége közötti) időszakához képest 10%-kal nőtt (2015-ben 331, 2014-ben 304 panasz) a magyar fogyasztók által az EFK-hoz benyújtott határon átnyúló, az Európai Unió más tagállamában, Izlandon, illetve Norvégiában székhellyel rendelkező vállalkozásokat érintő fogyasztói panaszok száma. Emellett az EFK-hoz további 158 db (20%-os növekedés 2014-hez képest) olyan határon átnyúló panasz is érkezett, amelyeket más EU-s tagállami, izlandi vagy norvég lakóhelyű fogyasztók nyújtottak be külföldi társközpontjaink útján magyar székhelyű vállalkozásokkal szemben.

Az EFK eredményességét mutatja, hogy a szervezet a jogos, megalapozott panaszok többségénél sikeresen működik közre, és a 2015-ben megoldott számos panaszügy során a Központ szeptember közepéig 16.473.000,- Ft összegben érvényesítette sikeresen az európai (magyar és más uniós) fogyasztók határon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos vagyoni igényeit, amely összegből 9.100.000,- Ft-ot a magyar fogyasztók kaptak meg. A sikeresen megoldott ügyeknek köszönhetően az érintett fogyasztók elkerülhették az esetleges határon átnyúló pereskedéssel kapcsolatos járulékos (ügyvédi, bírósági és fordítási, stb) költségeket is.

Az EFK-hoz fogyasztói tanácsadásért vagy panasz benyújtása érdekében az info@magyarefk.hu e-mail címen és a www.magyarefk.hu weboldalon elérhető online panaszbejelentő nyomtatványon lehet fordulni.


 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.