Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek Felszámolási eljárás indult az Air Lituanica légitársasággal szemben

Felszámolási eljárás indult az Air Lituanica légitársasággal szemben

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működő Európai Fogyasztói Központ Magyarország (EFK) 2015 májusában kiadott közleményében (http://magyarefk.hu/hu/sajtoszoba-hirek/231-air-lituanica-legitarsasag-mukodesenek-leallasaval-kapcsolatos-fontos-informaciok.html) tájékoztatta a fogyasztókat arról, hogy az Air Lituanica litván légitársaság 2015. május 23-ától valamennyi járatát törölte, és beszüntette működését.

Az EFK a litván társközpontjától értesült arról, hogy 2015. augusztus 24-én a litván bíróság a légitársasággal szemben felszámolási eljárást rendelt el, és egyúttal kijelölte a cég felszámolóbiztosát.

Azon magyar fogyasztók, akik érvényes menetjeggyel rendelkeztek a légitársaság valamely járatára, azonban a leállás miatt járatuk törlésre került, és a légitársaság ezt követően nem térítette vissza a fel nem használt jegy árát, követeléseiket a felszámolási eljárás keretében írásban, litván nyelven 2015. október 23-ig az alábbi címre küldött tértivevényes postai levél útján jelenthetik be: UAB "Baklis", Kęstučio str. 60-2, LT-44304, Kaunas, Lithuania. Az aláírt kérelemhez minden esetben csatolni szükséges a követelést alátámasztó valamennyi dokumentumot. Fontos kiemelni, hogy amennyiben a repülőjegyet nem a foglalásban szereplő utas fizette, a kérelmet az jogosult benyújtani, aki a kérdéses repülőjegyet vásárolta.

A követelésbenyújtás megkönnyítése érdekében a litván fogyasztói központ készített egy litván nyelvű kérelem-mintát, melynek szövegét a felszámolóbiztos képviselője is jóváhagyta, és ennek alapján készült egy angol nyelvű változat is. Az Európai Fogyasztói Központ abban tud segítséget nyújtani a károsult magyar fogyasztók számára, hogy erre vonatkozó megkeresés esetén a litván nyelvű mintát, valamint annak angol nyelvű változatát rendelkezésre bocsátja, továbbá szükség esetén az angol nyelvű változat magyar nyelvre történő lefordításában is segít.

Figyelemmel arra, hogy az Air Lituanica légitársasággal szemben felszámolási eljárás indult, az EFK a fentiekben leírtakon túl sajnálatosan nem tud további érdemi segítséget nyújtani a panaszosok számára. Szükséges utalni rá, hogy mivel a felszámolási eljárásban a fogyasztói követelések a hitelezői kielégítési rangsor végén találhatóak, az Európai Fogyasztói Központ véleménye szerint csekély az esélye annak, hogy az eljárásban a fogyasztói igények tényleges kielégítést nyernek majd.

Mindazonáltal azon fogyasztóknak, akik utazási irodán keresztül vették meg a jegyeket, az esetleges speciális visszatérítése lehetőségekről való tájékozódás érdekében célszerű az értékesítővel felvenni a kapcsolatot.

Emellett bankkártyával történt jegyvásárlás esetén javasolt felkeresni a kártyakibocsátó bankot és úgynevezett „chargeback” eljárás keretében kérni a kifizetett jegy vételárának visszatérítését. A „chargeback” eljárás lényege az, hogy a bank egy már végrehajtott terhelést a számlatulajdonos utasítására visszavon. Az eljárás részleteiről, határidejéről és megindításának feltételeiről a számlavezető bank tud bővebb információval szolgálni.

Az EFK-hoz határon átnyúló fogyasztói ügyekben tanácsadásért vagy más EU-s országbeli, izlandi vagy norvég székhelyű vállalkozással szembeni panasz benyújtása érdekében az info@magyarefk.hu e-mail címen és a www.magyarefk.hu weboldalon elérhető online panaszbejelentő nyomtatványon lehet fordulni.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.