Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek A digitális tartalomhoz való hozzáférés és az internetes értékesítés egyszerűsítése és ösztönzése érdekében a Bizottság korszerű digitális szerződéses szabályokat javasol

A digitális tartalomhoz való hozzáférés és az internetes értékesítés egyszerűsítése és ösztönzése érdekében a Bizottság korszerű digitális szerződéses szabályokat javasol

Digitális egységes piaci stratégiájának megvalósítása érdekében a Bizottság december 9-én két javaslatot terjesztett elő, hogy az egész EU-ban megfelelőbb védelmet biztosítson az interneten vásárló fogyasztók számára, és segítse a vállalkozásokat online értékesítéseik növelésében. A digitális egységes piaci stratégia egyik pillére arra irányul, hogy Európa-szerte jobb hozzáférést biztosítsunk a fogyasztók és a vállalkozások számára az online termékekhez és szolgáltatásokhoz.

Az elektronikus kereskedelem egyre növekszik, ám lehetőségeinek maradéktalan kiaknázása egyelőre sem a vállalkozások, sem a fogyasztók tekintetében nem valósult meg Európában: az uniós kiskereskedőknek csupán 12 %-a értékesít online más uniós országok fogyasztói körében, míg belföldön háromszor ennyi vállalkozás (37 %) végez ilyen tevékenységet. Hasonlóképpen, a fogyasztóknak is csupán 15 %-a vásárol online más uniós országból, miközben mintegy háromszor ennyien vannak olyanok, akik saját országukban teszik ezt.

A Bizottság szerdán két javaslatot fogadott el: az egyik a digitális tartalom szolgáltatására (ilyen például a streaming zeneszolgáltatás), a másik pedig az áruk online értékesítésére (például az internetes ruhavásárlásra) vonatkozik. A két javaslat az Unión belüli határokon átnyúló elektronikus kereskedelem fő akadályait kezeli, azaz a fogyasztói szerződési jog terén fennálló jogi széttagoltságot, és a vállalkozások – különösen a kkv-k – ebből eredő magas költségeit, valamint a más országokból való online vásárlás iránti fogyasztói bizalom alacsony szintjét.

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök következőket nyilatkozta: „Ha letöltünk egy zeneszámot, azt le is kell tudnunk játszani. Ha ez nem lehetséges, lehetőségünk kell legyen arra, hogy felmondjuk a szerződést és visszakapjuk a pénzünket. A ma előterjesztett javaslatok megerősítik a fogyasztók jogait az interneten – lehetővé teszik számukra, hogy a más uniós országokból származó termékeket és szolgáltatásokat teljes bizalommal igénybe vegyék. A vállalkozások – különösen a legkisebbek – kevesebb költség árán terjeszkedhetnek a határokon túl a nemzeti jogszabályok sokféleségét felváltó közös uniós szabályoknak köszönhetően. Haladunk a digitális egységes piac megvalósítása felé, és ez az emberek mindennapi életében is érzékelhető lesz, amelynek elválaszthatatlan részét képezi az internet”.

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos így nyilatkozott:„A mai javaslatok erősítik a fogyasztók bizalmát a más tagállamokból való vásárlás iránt, valamint egyszerűbbé teszik a vállalkozások – különösen a kkv-k – számára az online értékesítést Európa-szerte.Az internet megszüntette a digitális egységes piacot korlátozó technikai akadályokat; a digitális szerződésekre vonatkozó javaslatokkal meg kívánjuk szüntetni a jogi akadályokat. A szerződéses jogok egész Unióra kiterjedő harmonizálása egész Európában megkönnyíti a digitális tartalom és a termékek szolgáltatását. Az egyszerű, korszerűsített szabályok a fogyasztók javát szolgálják – a vállalkozások számára pedig a jogbiztonság erősödése, valamint tevékenységeik bővítésének olcsóbb és egyszerűbb lehetőségei lesznek előnyösek. Ez pedig a versenyképes árakon elérhető kínálat bővülését is eredményezi majd a fogyasztók számára.”

A szerződési jog eltéréseiből eredő akadályok felszámolása összességében az európai gazdaság számára is előnyös lesz. Várhatóan több mint 122 000 uniós vállalkozás kezdi majd meg az értékesítést a más tagállamokban élő fogyasztók számára; a más uniós országokból az interneten keresztül vásárló fogyasztók teljes száma pedig elérheti a 70 milliót. Ez új piacokat nyit meg, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára, javítja a versenyképességet és hozzájárul a gazdasági növekedéshez: az előrejelzések szerint az alacsonyabb fogyasztói áraknak köszönhetően 18 milliárd euróval növekedhet a fogyasztás az Unióban, és az uniós GDP a jelenlegi szinthez képest várhatóan 4 milliárd euróval magasabb lesz.


A fogyasztók számára előnyt jelent a fogyasztóvédelem magasabb szintje, és a versenyképesebb áron kínált áruk szélesebb választéka:

  • A bizonyítási teher megfordulása:Például ha egy olasz fogyasztó ma felfedezi, hogy hibás az a termék, amit több mint 6 hónapja vásárolt az interneten, és a termék javítását vagy cseréjét kéri az értékesítőtől, felszólíthatják annak bizonyítására, hogy a hiba a kézbesítéskor is fennállt. A javasolt új szabályok értelmében a kétéves jótállási időszak alatt a fogyasztó kérhet jogorvoslatot anélkül, hogy bizonyítania kellene a hiba kézbesítéskori fennállását.
  • Egyértelmű és konkrét jogok meghatározása a digitális tartalomra vonatkozóan: Ma megesik például, hogy a fogyasztó csak a jövőben letöltendő játékokra vonatkozó kedvezményt kap kárpótlásként, ha egy általa letöltött játék nem működik megfelelően. A javasolt irányelv értelmében a fogyasztó kérheti az ilyen problémák kijavítását, vagy ha ez nem oldható meg vagy azt nem megfelelő módon hajtják végre, árengedményt kaphat vagy felmondhatja a szerződést, a termék árának teljes mértékű visszatérítése mellett.

A vállalkozások Unió-szerte ugyanazon szerződéses szabályok alapján szolgáltathatnak majd digitális tartalmat és értékesíthetnek árucikkeket az interneten a fogyasztók számára:

  • Jogbiztonság és vállalkozásbarát környezet: A vállalkozásoknak ma időt és pénzt kell arra fordítaniuk, hogy alkalmazkodjanak azon tagállamok szerződési jogi szabályaihoz, amelyekben értékesíteni kívánnak. A javasolt szabályok értelmében nem okoz majd ezután gondot a vállalkozásoknak e széttagoltság kezelése: valamennyi tagállamban ugyanazon alapvető szerződési jogi szabályoknak megfelelően szolgáltathatnak majd digitális tartalmat és értékesíthetnek árucikkeket a fogyasztók számára.
  • Költségmegtakarítás a vállalkozások számára: A vállalkozásoknak manapság 9000 eurós egyszeri többletköltséggel kell számolniuk amiatt, hogy minden egyes új értékesítési tagállam nemzeti szerződési jogához igazodniuk kell. Ha egy vállalkozás mind a 27 másik uniós tagállamban értékesíteni kíván, az egész Unióra kiterjedő új szabályoknak köszönhetően akár 243 000 eurót is megtakaríthat.

Háttér-információk

  • A szerzői jogra (IP/15/6261) és a digitális szerződésekre vonatkozóan ma javasolt új szabályok az első olyan jogalkotási javaslatok, amelyeket a digitális egységes piaci stratégia részeként terjesztünk elő. A következő év végéig összesen 16 kezdeményezés előterjesztésére kerül sor.
  • Az online értékesítésben rejlő lehetőségeket még nem aknázzuk ki elég jól az Unióban: 2014-ben az elektronikus kereskedelem részesedése a teljes európai kiskereskedelmi ágazatban 7,2 %-ot képviselt, míg ugyanez az arány az Egyesült Államokban elérte a 11,6 %-ot.

A hibás digitális tartalom tekintetében egyértelmű hiányosság áll fenn az uniós jogban. A tagállamok többségében semmiféle jogszabály nem szabályozza ezt a területet. Továbbá amellett, hogy a fogyasztóvédelmi szabályok uniós szintű harmonizálása egyes területeken már megvalósult, továbbra is eltérőek a fogyasztói szerződésekre vonatkozó nemzeti jogszabályok. Ezek az eltérések többletköltséget jelentenek a vállalkozások számára, és a határokon átnyúló vásárlás iránti fogyasztói bizalomra is kihatnak. Ami például a hibás árucikkekre vonatkozó fogyasztói jogokat illeti, Európában továbbra is 28, részben eltérő tagállami szabályrendszer irányadó a fogyasztói szerződésekre, mivel csak uniós minimumkövetelmények meghatározására került eddig sor.

forrás: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_hu.htm

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.