Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek Online vitarendezés: új platform a fogyasztók és a kereskedők számára

Online vitarendezés: új platform a fogyasztók és a kereskedők számára


Az Európai Bizottság a mai napon új platformot indított, amely a fogyasztók és a kereskedők számára megkönnyíti az internetes vásárlással kapcsolatos viták online rendezését.

Az online vitarendezési platform segítségével az uniós fogyasztók és kereskedők egyablakos rendszer keretében rendezhetik mind a belföldi, mind a határokon átnyúló internetes vásárlásokkal kapcsolatos vitáikat. A platform a vitás kérdéseket a nemzeti alternatív vitarendezési testületekhez továbbítja, amelyek kapcsolatban állnak a platformmal, és a tagállamok minőségi kritériumok alapján választották ki őket, majd erről értesítették a Bizottságot.

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos így nyilatkozott: „A fogyasztók zöme, ha az internetes vásárlás kapcsán problémái adódnak, nem tesz panaszt, mivel meggyőződése szerint az eljárás túl hosszú lenne, ráadásul nem is vezetne eredményre. Az online vitarendezési platform innovatív eszköz, amely időt és pénzt takarít meg fogyasztóknak és kereskedőknek egyaránt. Növelni fogja az internetes vásárlást övező fogyasztói bizalmat, és segíti a határokon átnyúló üzleti tevékenységet folytató vállalkozásokat, így előmozdítva az európai digitális egységes piacot.‟

A platform fő jellemzői:

  • A platform felhasználóbarát és bármilyen típusú eszközön elérhető. A fogyasztók közvetlenül a platformon, három egyszerű lépésben tölthetik ki a panasztételi űrlapot.
  • A platform lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók a teljes vitarendezési eljárást online bonyolítsák le.
  • A platform többnyelvű. A platform fordítói szolgáltatás biztosítása révén segíti a különböző európai országokból származó feleket érintő viták rendezését.

Eddig 17 tagállamból mintegy 117 alternatív vitarendezési testület kapcsolódott be az online vitarendezési platform tevékenységébe. A Bizottság együttműködik a tagállamokkal, hogy mihamarabb megvalósuljon valamennyi tagállam és ágazat teljes lefedettsége. Az alternatív vitarendezés a vitás kérdések rendezésének gyors és költséghatékony módja. Az ügyek általában 90 napon belül lezárulnak. Az alternatív vitarendezést igénybe vevő európai fogyasztók tapasztalatai alapvetően kedvezőek: 70%-uk elégedett azzal, hogy hogyan kezelték panaszukat ezen eljárás keretében. A fogyasztók rendelkezésére álló kiegészítő vitarendezési módról van szó, amely nem helyettesíti az ügyek bíróság elé terjesztésének lehetőségét – ugyanakkor ez utóbbi rendszerint költségesebb és hosszadalmasabb folyamat (a fogyasztóknak csupán 45%-a elégedett panaszának bíróság általi kezelésével).

Az új platform a kereskedők számára is tartogat előnyöket, hiszen az alternatív vitarendezési eljárások segítségével elkerülhetik a magas perköltségeket, és megőrizhetik a jó ügyfélkapcsolatokat.

Háttér-információk
Az online vitarendezési platform létrehozásának jogalapja a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet, amely ismerteti a platform fő funkcióit, valamint a platform keretében megvalósuló vitarendezés munkafolyamatát. A rendelet a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló irányelvre épül, amely a fogyasztók számára hozzáférést biztosít az alternatív vitarendezéshez a kereskedőkkel fennálló szerződéses jogviták rendezése céljából.

A fogyasztók az alternatív vitarendezést attól függetlenül igénybe vehetik, hogy az érintett terméket online vagy offline, saját tagállamukban vagy más tagállamban letelepedett kereskedőtől vásárolták-e.

A tagállamok nemzeti jegyzéket állítanak össze az alternatív vitarendezési eljárásokat kínáló testületekről. A jegyzékben szereplő valamennyi alternatív vitarendezési testület eleget tesz az uniós jogban meghatározott, kötelező minőségi követelményeknek.

További információk:
Online vitarendezési platform
A Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság alternatív vitarendezéssel/online vitarendezéssel foglalkozó honlapja

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.