Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek A határon átnyúló vásárlások 2010. évi tapasztalatai az Európai Unióban

A határon átnyúló vásárlások 2010. évi tapasztalatai az Európai Unióban

Az Európai Unió által 2011 elején közzétett, a “Fogyasztói Piacok Eredménytáblája” elnevezésű jelentés az uniós egységes belső piac működésének 2010. évi tapasztalatait összegezte az európai uniós fogyasztók szemszögéből. A jelentés a fogyasztói környezet változásával, a fogyasztóknak a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságokba, a civil szervezetekbe és a hazai vállalkozások panaszkezelési gyakorlatába vetett bizalmi indexe mellett a határon átnyúló (amikor a fogyasztó és a vállalkozás lakóhelye, illetve székhelye különböző tagállamban található) vásárlásokkal kapcsolatos, és ezért az Európai Fogyasztói Központ (EFK)

magyarországi szervezetének munkája szempontjából is fontos tapasztalatokat összegezte.

 

A határon átnyúló vásárlások aránya az Európai Unióban alig észrevehetően növekedett 2010-ben. A megkérdezett uniós fogyasztók 30%-a (2009-ben 29% volt ez az arány) vásárolt már egy másik tagállamban letelepedett vállalkozástól. Az arányszám nemcsak az online (internetes), hanem a hagyományos, üzletben történő határon átnyúló vásárlásokat is magában foglalja. A (kiskereskedelmi tevékenységet folytató) vállalkozások oldaláról a határon átnyúló ügyletkötések tekintetében azonban csökkenés figyelhető meg, a 2009. évi 25% után 2010-ben a megkérdezett vállalkozások 22%-a értékesített árut, illetve nyújtott szolgáltatást más tagállamban lakóhellyel rendelkező fogyasztók számára.

Az internet határokon átívelő jellege miatt a tanulmány kiemelten foglalkozik az elektronikus (online) kereskedelemmel kapcsolatos uniós tapasztalatokkal is. 2010-ben a megkérdezett európai fogyasztók 40%-a vásárolt terméket, illetve vett igénybe szolgáltatást elektronikus úton. A jelentés szerint az európai fogyasztók 36%-a (a megkérdezett magyar fogyasztók 17%-a) vásárolt hazai online kereskedőtől, míg mindösszesen 9%-uk (a magyar fogyasztók 3%-a) vásárolt online egy másik tagállambeli webes vállalkozástól.

A fogyasztóktól kapott válaszok rámutattak arra, hogy a más tagállami vállalkozásoktól még soha nem vásárló fogyasztók körében a határon átnyúló vásárlásokkal kapcsolatos távolságtartó fogyasztói magatartásra sok esetben a csalásoktól, a vagyoni megkárosítástól való félelem, a szerződés tényleges teljesítésével (megérkezik-e a megrendelt áru) kapcsolatos aggodalmak, valamint a fogyasztói jogok érvényesítésének és a panaszkezelési lehetőségek ismeretének hiánya adott okot. A határon átnyúló vásárlásokkal kapcsolatban már tapasztalattal rendelkező fogyasztóktól kapott visszajelzések azonban azt mutatják, hogy a határon átnyúló vásárlások esetén a fogyasztók nem találkoznak több problémával és kockázattal, mint belföldi vásárlásaik során.

Az EFK a jelentéshez kapcsolódóan fontosnak tartja felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben egy magyar fogyasztónak határon átnyúló vásárlással kapcsolatban valamely európai uniós, valamint Izlandon vagy Norvégiában letelepedett vállalkozással szemben keletkezik panasza vagy jogvitája, a panasz megoldása és a jogvita rendezése érdekében javasolt az EFK ingyenes segítségét kérni a felek közötti egyezség, megállapodás létrehozásának megkísérlése, valamint egy esetleges hosszan tartó bírósági eljárás elkerülése érdekében. Az EFK működéséről hasznos információk találhatók a www.magyarefk.hu honlapon.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.