Tisztelt Látogató!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Európai Fogyasztói Központ honlapja karbantartás miatt átmenetileg nem elérhető.

Kérjük, hogy más EU-s tagállamban, Izlandon vagy Norvégiában székhellyel rendelkező vállalkozással szembeni határon átnyúló fogyasztóvédelmi panaszát az info@magyarefk.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni. Az Európai Fogyasztói Központ telefonon a 896-77-47-es számon érhető el. Az Európai Fogyasztói Központ által nyújtott panaszkezelési segítség menetéről bővebb tájékoztatás a https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/europai_fogyasztoi_kozpont oldalon olvasható.

Amennyiben Önnek egy magyarországi székhelyű vállalkozást érintő fogyasztóvédelmi tárgyú kérdése vagy panasza van, azzal a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz (https://jarasinfo.gov.hu/jarasokrol ) fordulhat hatósági eljárás kezdeményezése és a vállalkozás kereskedelmi gyakorlatának hatósági kivizsgálása érdekében.

Hazai vállalkozásokkal szembeni vitarendezésre, vagyoni követelések érvényesítésére békéltető testület előtt van lehetőség. Az ingyenes békéltető testületi eljárás a hatósági eljárással párhuzamosan is megindítható. A békéltető testületek elérhetőségei – az eljárásukra vonatkozó további hasznos információk mellett – megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon.

Tisztelettel:
Európai Fogyasztó Központ