Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Jogviták rendezése

Jogviták rendezése

Fogyasztói jogviták rendezéséről - Általános kérdések

A felek között felmerülő viták, így a fogyasztói viták rendezésének is két nagy csoportját különböztetjük meg: beszélhetünk bírósági vitarendezésről és bíróságon kívüli vitarendezésről. Mindkét megoldásnak megvannak a maga előnyei és hátrányai egyaránt.

Jogviták rendezéseA bírósági vitarendezés mellett szól egyértelműen annak kikényszeríthetősége. A bírósági ítélet a felekre nézve kötelező erejű, a pernyertes félnek lehetősége van az állam által biztosított eszközöket igénybe venni a döntés kikényszerítésére, azaz élhet a végrehajtás eszköztárával. Egyik hátránya viszont, hogy az eljárás formalizáltsága, illetve bonyolultsága miatt előfordulhat, hogy a fogyasztónak az eljárásban jogi képviseletet kell igénybe vennie, melynek költségei akár még az eredeti követelés mértékét is meghaladhatják. Emellett a költségek tekintetében plusz kiadásként jelentkezhetnek még az egyéb eljárási költségek is. Másik hátránya az eljárás időigényes volta, az eljárás elhúzódása.

A bíróságon kívüli vitarendezés körében a két legjelentősebb módozat a közvetítés és a békéltetés.

A közvetítés vagy mediáció lényege az, hogy a felek egy harmadik személyt vonnak be a vitájukba, hogy segítsen megoldani azt. Ennek a módszernek a sikeressége – a felek megegyezésre való hajlandósága mellett – leginkább ennek a harmadik személynek a képességein, szaktudásán, de talán leginkább tekintélyén múlik, mivel ez a személy próbálja egy asztalhoz ültetni a feleket azért, hogy köztük megállapodás szülessen. A módszer másik lényeges jellemzője, hogy a megállapodás a felek akaratából jön létre, mögötte mindössze a felek akarata áll.

Az alternatív vitarendezés másik formája a békéltetés. Ennek lényege, hogy a felek között fennálló vitát egy személy vagy testület megvizsgálja és döntést hoz. Itt tehát nem a felek hozzák létre a megállapodást, hanem azt rábízzák egy személyre vagy testületre. Ez a döntés fő szabály szerint nem bír olyan kötelező erővel, mint a bírósági ítéletek. Itt azonban van lehetőség arra, hogy a felek egy alávetési nyilatkozatot tegyenek, melyben magukra nézve kötelezőnek fogadják el a békéltető döntését.

Bár az alternatív vitarendezésnek a bírósági úthoz képest több előnye is van, azonban a gyorsaság, költséghatékonyság és a bírósági úthoz képest egyszerűbb voltuk mellett meg kell említeni a legnagyobb hátrányukat: ez pedig a már említett általános jellegű kötelező erő hiánya. A közvetítés esetén a felek hozzák létre a megállapodást és rajtuk múlik annak betartása is, a békéltetésnél pedig bár már megjelenik egyfajta kötelező erő, az egyrészt csak akkor él ha a felek vállalják, másrészt nem egyezik meg a bíróságok döntésének kötelező erejével, mely az ítéletek mögött mindig ott áll, függetlenül a felek akaratától.

Hazánkban a fogyasztói viták bíróságon kívüli rendezésére a jogalkotó a békéltető testületi eljárás, valamint a közvetítői eljárás áll a felek rendelkezésére. Előbbi szabályai a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben, utóbbié a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvényben találhatók.

 

Alternatív vitarendezés (békéltetés)

Bírósági vitarendezés egyes kérdései

Közvetítés

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.