Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Miben segíthetünk? A panaszom határon átnyúló jellegű, azaz külföldi vállalkozással kapcsolatos. A panasszal érintett vállalkozás az Európai Unió valamely tagállamában, illetve Norvégiában vagy Izlandon rendelkezik székhellyel, telephellyel vagy kereskedelmi képviselettel. A segítségnyújtásunk további feltétele

A segítségnyújtásunk további feltétele, hogy Ön igazolni tudja, hogy előzetesen megpróbálta (pld: e-mailes vagy postai úton történő reklamáció útján) közvetlenül a vállalkozással rendezni vitás ügyét.

Amennyiben már megpróbálta, ebben esetben kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek valamelyikén vagy az online panaszbejelentő nyomtatványunk útján küldje meg hozzánk panaszát. Ezt követően megküldjük Önnek adatvédelmi nyilatkozatunkat, melynek elfogadása szintén szükséges a segítségnyújtásunkhoz.

Az Európai Fogyasztói Központ magyarországi szervezete a panaszt annak angol nyelvre történő lefordítása után a vállalkozás székhelye szerinti országban működő fogyasztói központhoz továbbítja, amely a panasz megoldása és a jogvita rendezése érdekében közvetlenül felveszi a kapcsolatot a vállalkozással a fogyasztó igényével, kérésével összhangban. A magyar és a külföldi fogyasztói központ folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, és a magyar központ rendszeresen tájékoztatja a fogyasztót ügyének állásáról.

Amennyiben az Európai Fogyasztói Központok közreműködésének köszönhetően vállalkozás a fogyasztó számára is elfogadható módon rendezi a fogyasztó igényét és panaszát (ennek tényleges megtörténtét a fogyasztónak is meg kell erősítenie), a fogyasztói központok közreműködése sikerrel, azaz a panasz megoldódásával zárul.

Ha a vállalkozás nem rendezi a fogyasztó panaszát, illetve a fogyasztó továbbra sem elégedett a panasz rendezésének módjával és a külföldi vállalkozás megtett intézkedéseivel, a fogyasztónak – a jogvita megszüntetése érdekében – lehetősége van a vállalkozással szemben bírósági eljáráson kívüli alternatív vitarendezési (békéltető testületi) eljárást kezdeményeznie vagy végső esetben önállóan bírósághoz fordulni. A további jogérvényesítési lehetőségekről a magyar központ tájékoztatást nyújt a fogyasztó részére. Emellett honlapunkon az alábbi linken találhat bővebb információkat a jogviták rendezésének módjairól.


Fontos kiemelni, hogy a határon átnyúló panaszok megoldása érdekében az Európai Fogyasztói Központok Hálózata által nyújtott közreműködés sikere – azaz, hogy a fogyasztó igénye, kérése teljesüljön, és ezáltal egy hosszadalmas bírósági eljárás elkerülhetővé váljon – sok tényezőtől függ. A panasz rendezésében 4 szereplő, a fogyasztó, a fogyasztó országa szerinti Európai Fogyasztói Központ (magyar fogyasztó esetén az Európai Fogyasztói Központ Magyarország), a külföldi (európai uniós, izlandi vagy norvég) vállalkozás, valamint a vállalkozás országa szerinti Európai Fogyasztói Központ működnek közre, és a panasz megoldásához valamennyi szereplő együttműködése szükséges.

A panasz sikeres rendezésének előfeltétele, hogy a fogyasztó reális, jogilag és bizonyítékokkal (pl.: szerződés, visszaigazolás, számla, nyugta, bankszámlakivonat a fizetésről, jegyek stb.) is alátámasztható igénnyel, követeléssel lépjen fel. Jogilag nem indokolható követelés vagy a bizonyítékok hiánya esetén a közreműködésünk sikere rendkívül csekély, így annak teljesítése kizárólag a vállalkozás jóindulatán múlik. Ezen túl a panaszkezelés eredményessége jogilag alátámasztható követelés esetén is elsődlegesen a vállalkozás együttműködési hajlandóságától függ. Együttműködést nem tanúsító, illetve bűncselekményt megvalósító vállalkozások esetén – hatósági jogkör hiányában – az Európai Fogyasztói Központok Hálózata, így az Európai Fogyasztói Központ Magyarország sem tud sajnálatosan érdemi eredményt elérni. Emellett a fogyasztó és a vállalkozás országában érvényben lévő, a panasz tekintetében alkalmazandó jogszabályok különbözősége is akadályát képezheti a felek közötti megállapodás elérésének.

Amennyiben az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának közreműködése nem jár eredménnyel, a fogyasztó jogvitájában a polgári bíróságok jogosultak a felekre nézve kötelező és jogilag kikényszeríthető döntést hozni, továbbá bűncselekmény (pld: csalás) gyanúja esetén a fogyasztó a rendőrséghez fordulhat. Emellett fontos kiemelni azt is, hogy nem vagyoni kár (fájdalomdíj, sérelemdíj, az elszenvedett kellemetlenségek, bosszúságok „ára”) megtérítése tekintetében sem tud az Európai Fogyasztói Központok Hálózata segítséget nyújtani a fogyasztó részére, ilyen tárgyú követeléseket a polgári bíróságok előtt lehet érvényesíteni.

Azonban amikor a fogyasztó jogilag is alátámasztható kéréssel fordul az Európai Fogyasztói Központ Magyarországhoz, illetve a külföldi vállalkozás is egy, a fogyasztói érdekeket tiszteletben tartó komoly gazdasági szereplő (azaz nem kizárólag a fogyasztók megkárosítására irányul a tevékenysége), az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának közreműködése sok esetben sikerrel zárul. Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország közreműködésével sikeresen megoldott ügyek közül néhányat a következőkben mutatunk be.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.