Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek Hasznos tanácsok az Utazás kiállítás előtt

Hasznos tanácsok az Utazás kiállítás előtt

Az utazási kiállításon évről évre rengeteg utazásszervező ajánlja a legkülönbözőbb lehetőségeket. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és az Európai Fogyasztói Központ néhány hasznos információt szeretne adni az utazási szerződésekkel kapcsolatban. A legalapvetőbb tanácsunk, hogy mindenki olvassa el az általános szerződési feltételeket, és ne olvasás nélkül írja azt alá.

Fontos szabály továbbá, hogy az

 • utazási szerződést írásban kell megkötni, abból egy példányt az utasnak oda kell adni
 • előlegként legfeljebb az utazás árának a 40 %-a követelhető. Ettől akkor lehet eltérni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre
 • ha azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe vevő utasok létszáma eléri a 15 főt, az utazásszervező köteles gondoskodni arról, hogy a csoportot külföldön idegenvezetésre jogosult személy kísérje.
 • az utazás teljes árát az utazás megkezdése előtt 30 nappal kérheti az iroda
 • a szerződésben szereplő díj nem emelhető kivéve, ha a díjemelés lehetőségéről a szerződés rendelkezik
 • a szerződésben szereplő díj az utazás megkezdése előtt 20 nappal semmilyen okból sem emelhető

A díj emelése indokolt, ha

 • a szállítási költségek díja nő- például az üzemanyagköltség
 • nő a vállalkozást terhelő adó, illeték, üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték
 • ha a forintárfolyam változik.

A díjemelésről, és annak okáról az utast mindenképpen tájékoztatni kell. Ha a drágulás mértéke a 8 %-ot meghaladja, az utas elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben az utazásszervező köteles a teljes befizetett díjat visszafizetni.

Elállás a szerződéstől

Az utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Ennek azonban bizonyos esetekben lehetnek költségei.

 • 35 napnál korábbi elállás esetén bánatpénzként legfeljebb a szolgáltatás díjának 10 százaléka követelhető.
 • Az utazás megkezdését megelőző 60 napnál korábbi elállás esetére bánatpénz nem kérhető.

A leggyakoribb problémák

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz érkező panaszokról elmondható, hogy többségében az utazásszervezők vagy szállásadók megtévesztő tevékenységével állnak összefüggésben.

Gyakori probléma, hogy a kiválasztott szállás nem olyan, mint a katalógusban volt, vagy nem olyan ellátást, esetleg szolgáltatást biztosítanak az utasoknak, ami a szerződésben vagy a katalógusban szerepelt.

Ha a szálláshellyel kapcsolatban merül fel probléma, akkor – különösen külföldön - a kifogást rögtön, még az utazás alatt érdemes jelezni az utaskísérőnek vagy a helyszíni szolgáltatónak. Az utaskísérő pedig a bejelentést köteles jegyzőkönyvbe venni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni, illetve a panaszról az utazásszervezőt is haladéktalanul tájékoztatnia kell.

Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni. Szavatossági és kártérítési igényt az utazásközvetítőnél is bejelentheti.

Fontos tudnivaló, hogy ha az utazásszervező a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját arányosan leszállítani.

Az EFK is ott lesz az Utazás 2015 kiállításon

Az utazási kiállításon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működő Európai Fogyasztói Központ (EFK) munkatársai is jelen lesznek az „A” pavilon 305/D1 standjánál, akik a helyszínen felmerülő kérdésekre szívesen válaszolnak.

Fontos tudni, hogy ha például az utas nem magyar utazásszervező utazási csomagja keretében utazik, hanem maga foglalja le az utazásának egyes elemeit (szállás, utazás, autóbérlés, egyéb turisztikai szolgáltatások, stb), külföldi szolgáltatóknál, és valamilyen határon átnyúló fogyasztóvédelmi panasza keletkezik, az EFK érdemi jogi segítséget tud nyújtani magyar fogyasztóknak a panasz rendezése érdekében. Ez minden olyan esetben igaz, amikor, az érintett külföldi vállalkozás az EU valamely másik tagállamában, Izlandon vagy Norvégiában rendelkezik székhellyel.

A külföldre utazók útitársa lehet az EFK közreműködésével készült „ECC-Net: Travel” mobil alkalmazás, amely hasznos segítséget nyúj az idegen nyelvet nem beszélő magyar fogyasztók számára a külföldi tartózkodás során felmerülő fogyasztóvédelmi problémák rendezéséhez, valamint fogyasztói jogaik gyakorlásához. Az alkalmazás ingyenes, továbbá internet kapcsolat nélkül is használható a roaming díjak elkerülése érdekében.

További hasznos fogyasztóvédelmi információk turisztikai témakörökben (pl: repülővel való utazás, autóbérlés) az EFK www.magyarefk.hu honlapján is elérhetőek

Forrás: www.nfh.hu

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.