Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Sajtószoba - Hírek A fogyasztói piacok 2016. évi eredménytáblája: javuló piaci teljesítmény – ám további erőfeszítésekre van szükség a távközlés és az energetika területén

A fogyasztói piacok 2016. évi eredménytáblája: javuló piaci teljesítmény – ám további erőfeszítésekre van szükség a távközlés és az energetika területén

Az Európai Bizottság közzétette a fogyasztói piacok 2016. évi eredménytábláját, amely 42 áru- és szolgáltatási piac működésének uniós fogyasztói minősítését követi nyomon.


Ezek a minősítések azt mutatják, hogy a piacok teljesítménye javult a legutóbbi, 2014. évi eredménytáblához képest. Tovább gyorsult a 2010 óta megfigyelhető kedvező piaci tendencia, és ezen belül a legjelentősebb előrelépés a pénzügyi szolgáltatások terén mutatkozik. A fogyasztók szerint a három legjobban működő árupiac a könyvek, folyóiratok és napilapok, a szórakoztatási cikkek (például játékok), valamint a nagy háztartási készülékek (például hűtőgépek) piaca. A szolgáltatási piacok közül a fogyasztók szerint a három legjobban működő piac a szabadidőhöz kapcsolódik: a dobogóra az üdülési célú szálláshelyek, a kulturális és szórakoztatási szolgáltatások és a sportszolgáltatások (például edzőtermek) piaca került.

„Az idei eredménytáblából kitűnik, hogy a fogyasztóbarát szabályoknak, a piaci reformoknak, valamint a fogyasztóvédelmi szabályok hatékony érvényesítésének köszönhetően növekedett a fogyasztók piacokba vetett bizalma” – mutatott rá Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos. „Gondoskodnunk kell róla, hogy ez a biztató tendencia folytatódjék, különösen az egyelőre alulteljesítő piacokon, például a távközlési és az energetikai ágazatban. A Bizottság kiemelt projektjeinek – például a digitális egységes piacra és az energiaunióra irányuló projektnek – tehát továbbra is a fogyasztók állnak a középpontjában.”

A fogyasztói eredménytábla segítségével a nemzeti politikai döntéshozók és az érdekeltek értékelhetik a szakpolitikák időbeli hatásait és összehasonlíthatják az egyes tagállamok helyzetét. A fogyasztói piacok eredménytáblájának adatait a Bizottság saját szakpolitikáinak kidolgozásakor is felhasználja.

A fogyasztói bizalom erősödése nyomán javul a piaci teljesítmény. A jelzáloghitel-irányelv elfogadására például azért került sor, mert a pénzügyi szolgáltatásokba vetett fogyasztói bizalom gyenge volt. A jogszabály hatálybalépése óta megfigyelhető, hogy az ágazatba vetett bizalom erősödik. A távközlési piacon szintén nehézségekről számoltak be a fogyasztók. A Bizottság ezért e területen a közeljövőben javaslatot terjeszt elő a problémák orvoslására. A digitális szerződések tekintetében nemrégiben kidolgozott bizottsági javaslatok célja a határokon átnyúló vásárlás iránti fogyasztói bizalom fokozása.

A fogyasztói eredménytábla megállapításai megerősítik az európai szemeszter eredményeit: egyes ágazatokban – például a vasúti szolgáltatások, a víz- és villamosenergia-ellátás területén – bizonyos országokban strukturális reformokra van szükség, mivel az adott piacok értékelése tagállamonként nagyon eltérő.

A fogyasztói piacok 2016. évi eredménytáblájának főbb megállapításai:

  • A szolgáltatási piacokon jelentősebb a javulás, mint az árupiacokon. A legnagyobb előrelépés a pénzügyi szolgáltatások területén következett be. A fogyasztók a korábbiaknál jobban bíznak a bankokban, a magánnyugdíj-alapokban és a befektetési alapokban. Az ezzel kapcsolatos – például a fizetési számlákra és a jelzáloghitelekre vonatkozó – közelmúltbeli jogalkotási kezdeményezések, a hatékony végrehajtás és a figyelemfelkeltésre irányuló erőfeszítések tehát kezdik meghozni gyümölcseiket. A leggyengébben teljesítő szolgáltatási piac ugyanakkor továbbra is a banki szolgáltatások piaca.
  • Az egyes tagállamok teljesítménye rendkívül egyenetlen. A legnagyobb különbség az uniós országok piaci teljesítményének minősítésében a villamosenergia- és vízellátás, a vasúti közlekedés, a jelzáloghitelek és a mobiltelefon-szolgáltatások piacán tapasztalható. Ezek a piacok kevésbé nyitottak a határokon átnyúló versenyre, mint magasabban rangsorolt társaik.
  • Az egyes piacok között is teljesítménybeli különbségek tapasztalhatók. A vizsgált piacok közül a leggyengébb minősítést az ingatlanszolgáltatások, a jelzáloghitelek, a befektetési termékek, a magánnyugdíjak és az értékpapírok, valamint a használt gépkocsik és a húskészítmények piaca kapta.
  • Annak ellenére, hogy a szolgáltatási piacok minősítése lényegesen javult, az árupiacok értékelése továbbra is kedvezőbb. Az árupiacokon belül romlott az úgynevezett napi fogyasztási cikkek – az alkoholmentes italok, a kenyér, a gabona- és tésztafélék – piacának minősítése, amely az eredménytábla korábbi kiadásaiban jól szerepelt.
  • A vasúti szolgáltatásokat a fogyasztók a 2013-as adatokhoz képest jelentősen felminősítették. A villamosenergia-piac teljesítménye elmarad a fogyasztók elvárásaitól. A távközlési piacokkal szintén sok a probléma. A vizsgált ágazatok közül ezekben az ágazatokban éri a fogyasztókat összességében a legnagyobb kár.
  • Több fogyasztó váltott szolgáltatót, de egyes piacokon továbbra is nehézkes a váltás. Az eredménytábla első ízben vizsgálja azokat az okokat, amelyek miatt a fogyasztók nem váltanak szolgáltatót. Az eredmények szerint a fogyasztókat sokszor még mindig a váltás nehézkessége tartja vissza, akik pedig megpróbáltak váltani, gyakran akadályba ütköztek.

Háttér-információk

A fogyasztói eredménytáblák áttekintést nyújtanak arról, hogy a fogyasztók miként értékelik az egységes piac működését. A 2008 óta rendszeresen közzétett eredménytábla célja, hogy biztosítsa a fogyasztói vélemények hatékonyabb nyomon követését, valamint tényadatokkal szolgáljon a politikai döntéshozók számára. Kétfajta eredménytábla létezik, amelyek évente felváltva jelennek meg, és széleskörű felméréseken alapulnak:

  • A fogyasztói piacok eredménytáblája több mint 40 fogyasztói piac teljesítményét követi nyomon olyan kulcsfontosságú mutatók alapján, mint a fogyasztóvédelmi szabályok eladók általi betartásába vetett bizalom, az ajánlatok összehasonlíthatósága, a rendelkezésre álló piaci kínálat, a fogyasztói várakozások teljesülésének mértéke, illetve a fogyasztók által tapasztalt problémák által okozott károk. Az eredménytábla más mutatókat is nyomon követ és elemez, például a szolgáltatóváltásra és az árakra vonatkozóan.           
  • A fogyasztói körülmények eredménytáblája a nemzeti fogyasztói körülményeket követi nyomon 3 területen (1. ismeretek és bizalom, 2. megfelelés és jogérvényesítés, 3. panaszok és vitarendezés), és az uniós kiskereskedelmi piac integrációjának előrehaladását vizsgálja (a fogyasztói körülmények 2015. évi eredménytáblája itt található).

További információk:

Forrás: Európai Bizottság: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2931_hu.htm

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.